Przedsiębiorcy mówią o tym, co jest dla nich ważne. "Ochrona praw i wolności jednostki"

Z kraju

ShutterstockKonieczna jest troska o funkcjonowanie mechanizmów ochrony praw i wolności jednostki oraz sprawnie działający i niezależny Trybunał Konstytucyjny

Stabilne instytucje i regulacje prawne, ułatwienia na rynku zamówień publicznych, poprawa dostępu do innowacji znalazły się wśród rekomendacji VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. "Należy dążyć do stabilnego i przewidywalnego systemu prawnego. Konieczna jest troska o funkcjonowanie mechanizmów ochrony praw i wolności jednostki oraz sprawnie działający i niezależny Trybunał Konstytucyjny" – czytamy w opracowaniu.

Trzydniowe spotkanie zgromadziło w stolicy Górnego Śląska ok. 7 tys. uczestników, którzy dyskutowali m.in. na temat innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), pozyskiwania kapitału, edukacji, prawa, współpracy międzynarodowej i perspektyw rozwoju.

Zamówienia publiczne dla firm

- Głównym punktem rekomendacji są wnioski wypracowane podczas debat oraz paneli kongresu. Naszym celem jest, aby stanowiły one swego rodzaju kompas, ułatwiający nawigowanie po meandrach współpracy nauki, samorządu i biznesu – wyjaśnił pomysłodawca kongresu, szef Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik.

Wśród postulowanych rozwiązań znalazło się m.in. ułatwienie małym i średnim firmom udziału w rynku zamówień publicznych poprzez możliwość dzielenia przez zamawiającego (np. samorząd) zamówienia publicznego na części. Takie rozwiązanie mogłoby przyczynić się do zwiększenia szans niewielkich firm na zdobycie zamówienia. Inny postulat dotyczy popularyzacji modelu współpracy w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Kapitałochłonne innowacje

Uczestnicy kongresu postulują też tworzenie i rozwijanie mechanizmów wspierających innowacyjność.

"Nieuniknione są zmiany w funkcjonowaniu jednostek badawczo-rozwojowych: ścieżka związana z innowacjami praktycznymi powinna być bardziej otwarta dla przedsiębiorców" – głosi jeden z postulatów. Zwrócono również uwagę na potrzebę rozwiązań odciążających firmy od części kosztów związanych z wprowadzaniem kapitałochłonnych innowacji.

Dla rozwoju sektora MŚP niezmiennie istotna jest – według rekomendacji – stabilność prawa i instytucji.

Obniżenie kosztów pracy

Przedsiębiorcy oczekują uproszczenia procedur administracyjnych. Wśród postulatów podatkowych mowa m.in. o tym, by organy podatkowe, obok pociągania do odpowiedzialności mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, wypracowały metody skutecznego dyscyplinowania dużych podmiotów gospodarczych, dokonujących nadużyć lub działających na granicy prawa.

Rekomendowane jest uproszczenie prawa podatkowego oraz obniżenie pozapłacowych kosztów pracy.

Środowisko przedsiębiorców upomina się o szerszy dostęp do unijnych funduszy, wskazując, że ich wykorzystaniu sprzyjać będzie uproszczenie dokumentacji projektowej albo bezpłatna pomoc skierowana do przedsiębiorców przy opracowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Postulowane są działania służące tworzenie systemu dystrybucji kapitału, zakładającego bezpośredni kontakt osób o zbliżonych doświadczeniach, np. pośredników finansowych, którzy zazwyczaj sami są mikroprzedsiębiorcami, dobrze rozumiejącymi świat biznesu. Inna rekomendacja dotyczy wydłużenia okresu spłaty kredytów inwestycyjnych przez instytucje finansowe, co mogłoby przyczynić się do wzrostu inwestycji.

Wsparcie młodych przedsiębiorców

Część kongresowych rekomendacji adresowana jest do samych przedsiębiorców i dotyczy m.in. form pozyskiwania kapitału, zarządzania firmą, bezpieczeństwa danych czy kształcenia i motywowania pracowników. Postulowane są zmiany w systemie edukacji, by lepiej dostosować szkolnictwo do potrzeb rynku pracy. Właściwego traktowania wymaga rzemiosło, by mogło przetrwać i kształcić nowe kadry. W rekomendacjach wskazano, że wsparcie dla młodych przedsiębiorców powinno być obowiązkowym elementem strategii i planów rozwoju przedsiębiorczości w każdym mieście.

Wsparcia wymaga też ekspansja zagraniczna polskich firm, które – według rekomendacji - powinny częściej tworzyć konsorcja w celu wchodzenia na obce rynki. Takie konsorcja mogłyby opracować strategię działania i wspólnie ubiegać się o zlecenia oraz ponosić koszty działań na rynkach międzynarodowych.

Własna firma czy etat? Młodzi radzą:

Własna firma czy etat? Młodzi radząTVN24 BiS

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock