Idea Bank pierwszym Narodowym Pośrednikiem Finansowym w unijnych programach

Z kraju

Pixabay.com (CC0) Idea Bank będzie pośrednikiem finansowym unijnego programu ramowego na rzecz badań naukowych i innowacji, na lata 2014-2020 Horyzont 2020

Idea Bank został pierwszym Narodowym Pośrednikiem Finansowym w programach ramowych UE na lata 2014 -2020. Już w sierpniu małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się w tym banku o preferencyjne kredyty na inwestycje z puli 80 mln zł w ramach programu Horyzont 2020.

Informację, że Idea Bank został pierwszym Narodowym Pośrednikiem Finansowym podano w środę w Warszawie. Idea Bank, który wygrał międzynarodowy konkurs na takiego pośrednika już podpisał stosowną umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI).

Pieniądze z Unii

Większość instrumentów finansowych Unii Europejskiej w latach 2014-2020 realizowana zostanie z udziałem tzw. narodowych Pośredników Finansowych. Mogą nimi zostać instytucje finansowe (np. banki czy fundusze pożyczkowe). Od jakości i konkurencyjności oferty kandydata na pośrednika zależy jego powodzenie w międzynarodowym konkursie na pośredników finansowych. Brak tu bowiem tzw. kopert narodowych. Wygrywają tylko najlepsze projekty, bez względu na ich pochodzenie. Idea Bank będzie pośrednikiem finansowym unijnego programu ramowego na rzecz badań naukowych i innowacji, na lata 2014-2020 Horyzont 2020. W ramach tego programu już w sierpniu uruchomi ofertę finansowa dla przedsiębiorców. - Od początku swojego istnienia Idea Bank buduje ofertę finansowania przyjaznego dla różnych grup przedsiębiorców. Naszym oczkiem w głowie są właściciele mikro i małych firm. Aby udostępnić im elastyczne i atrakcyjne cenowo finansowanie sięgamy zarówno do programów unijnych, jak i światowych rozwiązań stworzonych po to, by wspierać innowacyjne biznesy (...). Z doświadczenia wiem, że na rynku jest wiele bardzo interesujących biznesowo, ale ryzykownych projektów, na które trudno pozyskać standardowe finansowanie. Nowy produkt, we współpracy z EFI, pozwoli nam szerzej otworzyć się na to wyzwanie - powiedział Marcin Syciński, wiceprezes Idea Banku, odpowiedzialny za politykę kredytową.

Program specjalny

UE udzieliła tu wsparcia w ramach Programu Horyzont 2020 - działania InnovFin SME Guarantee, tj. gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na finansowanie dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). EFI udzielił 50 proc. gwarancji na spłatę „innowacyjnych” kredytów (inwestycyjnych i obrotowych) polskich firm. Pula środków na preferencyjne kredyty to 80 mln zł. Kredyty będą udzielane w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2017 r. Beneficjentami europejskiego projektu Idea Banku będą MŚP oraz przedsiębiorcy niebędący MŚP a zatrudniający do 499 osób (tzw. midcaps). Idea Bank zapowiada korzyści dla swoich klientów m.in. zmniejszenie wymogów w zakresie zabezpieczeń własnych przedsiębiorcy, obniżenie ceny kredytu czy brak rygorów nakładanych w ramach pomocy publicznej - program nie będzie w nią wliczany. - Bardzo nas cieszy informacja, że polski bank skutecznie sięgnął po unijne wsparcie i przełoży się to na ułatwienie w dostępie do finansowania dla małych i średnich firm. Wydaje się, że ten produkt odpowiada na dwie największe bolączki i bariery polskich przedsiębiorstw w dostępie do kredytu tj. cenę i brak wystarczających zabezpieczeń jego spłaty - ocenił ofertę banku przygotowaną w ramach unijnego programu obecny na spotkaniu prasowym Edward Tomasz Połaski, Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. - W ramach programów ramowych na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła ponad 4,5 mld euro na tworzenie instrumentów zwrotnych (np. kredytów - PAP), wspierających dostęp do finansowania. Jest to odpowiedź na potwierdzone przez rynek zapotrzebowanie zarówno u przedsiębiorców, jak i instytucjach otoczenia biznesu – poinformowała Ewa Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Na badania i innowacje

Program ramowy Unii Europejskiej „Horyzont 2020” jest największym w historii UE programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje m.in.: badania, rozwój transfer technologiczny, innowacje dla przemysłu i przedsiębiorczości, w tym pobudzanie zaangażowania MŚP oraz generalnie- szerszego uczestnictwa sektora prywatnego. Budżet programu to blisko 80 mld euro, z czego prawie 3 mld euro przeznaczono na instrumenty finansowe wspierające dostęp do finansowania dla przedsiębiorców i innych podmiotów realizujących projekty badawcze bądź związane z innowacjami. Wartość preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców będzie wielokrotnie większa, dzięki dodatkowym środkom udostępnionym przez pośredników finansowych: instytucje korzystające z gwarancji a takim właśnie został Idea Bank. KE szacuje wartość preferencyjnego finansowania zwrotnego dla beneficjentów wygenerowanego w całym programie Horyzont 2020 na ponad 48 mld euro. Idea Bank będzie dwunastą europejską instytucją finansową (na ponad trzydzieści aplikacji złożonych z 17 państw), której udało się uzyskać mandat InnovFin SME Guarantee, czyli w programie Horyzont 2020. Wcześniej dokonały tego przede wszystkim instytucje z państw o wysokim poziomie innowacyjności gospodarek (np. Danii, Szwecji, Niemiec, Luksemburga czy Wielkiej Brytanii). Z informacji Idea Banku wynika, że grupa następnych umów pośredników z EFI znajduje się na finalnym etapie negocjacji, pośród nich znajdzie się także kolejna polska umowa.

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Pixabay.com (CC0)