Hektar ziemi dla każdego. Senat daje zielone światło

Z kraju

Sejm znowelizował ustawę o obrocie ziemią rolnątvn24
wideo 2/3

Senat bez poprawek przyjął nowelę ustawy ułatwiającej zakup i obrót ziemią. Według nowych przepisów osoba niebędąca rolnikiem będzie mogła kupić działkę rolną o powierzchni do 1 hektara. Do tej pory granicą było 0,3 hektara.

Podczas czwartkowego posiedzenia za nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego głosowało 59 senatorów, 12 było przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu.

Ograniczenia w obrocie ziemią zostały wprowadzone przez ustawę z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przepisy dotyczą zarówno obrotu ziemią państwową, jak i prywatną.

Większa działka do kupienia

Jak tłumaczył w tym tygodniu podczas posiedzenia senackiej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, najważniejszym celem tej ustawy jest doprecyzowanie i zmniejszenie reżimu prawnego wprowadzonego w 2016 r. przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, tak aby przepisy odpowiadały oczekiwaniom społecznym i jednocześnie zapewniały wykonywanie prowadzonej przez rząd polityki.

W szczególności oznacza to zwiększenie do 1 ha powierzchni nieruchomości rolnej, jaką będą mogły nabyć również osoby niebędące rolnikami. Taką działkę można będzie kupić także na terenie miasta. Dotychczas osoba niebędące rolnikiem mogła nabyć nieruchomość tylko o powierzchni do 0,3 ha.

Ustawa nie wprowadza ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, natomiast na terenie wiejskim na cele nierolne będzie można kupić tylko jedną działkę. Gdy powierzchnia nabytej ziemi (działek) przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą. Takiej nieruchomości nie będzie można zbyć przez 5 lat.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nadal będzie miał prawo pierwokupu działki zarówno na terenie wsi, jak i miasta.

Rozszerzenie katalogu osób

Według nowych przepisów nabywca większych gruntów rolnych będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne przez 5 lat, a nie, jak dotychczas, przez 10 lat. Zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat będzie możliwe za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie, jak dotąd, za zgodą sądu.

Nowela rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość - o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą mogły nabywać uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

Ponadto w znowelizowanej ustawie znalazł się przepis, który pozwala, by Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, za zgodą ministra rolnictwa, ustanowił na państwowej ziemi zabezpieczenia pod zaciągane zobowiązania finansowe. Pieniądze te mają pozwolić m.in. na sfinansowanie działalności narodowego holdingu spożywczego, który ma wkrótce powstać.

Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Autor: kris//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock