Gwarancje dla małego biznesu

Z kraju

Halina Wiśniewska

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą mogły dostać gwarancje na kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK zakończył negocjacje z bankami w tej sprawie.