Polska się starzeje. W 2050 roku co trzeci z nas będzie w wieku poprodukcyjnym

Z kraju

ShutterstockPolska się starzeje

Na koniec 2014 r. w Polsce żyło 7,3 mln osób w wieku poprodukcyjnym - to 19 proc. wszystkich Polaków. W 2050 r. ma nas być 33,9 mln, w tym ludzi w wieku poprodukcyjnym 11,1 mln. Oznacza to, że będą oni stanowić już jedną trzecią społeczeństwa - wynika z wyliczeń GUS.

Według obliczeń Urzędu, w 2025 r. w Polsce będzie żyło 37,7 mln osób, z czego w wieku poprodukcyjnym - 8,2 mln.

Coraz więcej

Jak podaje GUS w oparciu o dane na koniec grudnia 2014 r. w Polsce żyło ponad 5 mln kobiet w wieku powyżej 60 lat. Mężczyzn w wieku 65 lat - a więc takim, jaki ma uprawniać do przejścia na emeryturę, było w tym czasie 2,27 mln. W tym samym roku przeciętna emerytura (brutto) wyniosła 2 tys. 117,35 zł, a przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy - 1 tys. 581,47 zł. GUS przepytał też osoby starsze - w wieku powyżej 75 lat o ogólne zadowolenie z życia. Okazało się, że polscy seniorzy generalnie są zadowoleni. Jako "bardzo zadowolonych" określiło się 7,4 proc. badanych, a jako "zadowolonych" już 63,8 proc. Ponad jedna czwarta (25,3 proc.) seniorów uznała, że są "ani zadowoleni ani niezadowoleni". "Niezadowolonych" jest 2,9 proc., zaś tych, którzy deklarują się jako "bardzo niezadowoleni" jedynie 0,6 proc.

Co ważne?

Z kolei w oparciu o badanie z 2015 r. okazuje się, że dla osób starszych, trzy najważniejsze wartości w życiu, to przede wszystkim zdrowie (95,3 proc wskazań), rodzina (83,3 proc.) i wiara religijna (25,8 proc.). Na kolejnych miejscach jest uczciwość (23,4 proc.) i sprawność fizyczna (11 proc.).

Autor: msz//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock