Bezrobocie nie rośnie. W listopadzie wyniosło 9,6 proc.

Z kraju

TVN 24Stopa bezrobocia pod koniec listopada wyniosła 9,6 proc.

Stopa bezrobocia na koniec listopada wyniosła 9,6 proc., a w urzędach pracy było zarejestrowanych 1 mln 530,6 tys. osób, co oznacza wzrost w porównaniu z październikiem, ale spadek wobec analogicznego okresu ubiegłego roku - poinformował w środę w komunikacie GUS.

"Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu listopada 2015 r. stanowili podobnie jak przed miesiącem 9,6 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w listopadzie 2014 r. – 11,4 proc.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 73,5 tys. osób (przed miesiącem 82,6 tys.; przed rokiem 56,4 tys.)" - napisano w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Stopa niższa od szacunków

Podana przez Urząd stopa bezrobocia jest nieco niższa od ostatnich szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, który wskazywał na 9,7 proc,. bezrobocie w listopadzie. Według GUS zdecydowana większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to nadal osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu listopada 2015 r. było ich 1 mln 281 tys. (tj. 83,7 proc. ogółu zarejestrowanych), wobec 1 mln 266,1 tys. (83,5 proc.) w październiku 2015 r. i 1 mln 480,4 tys. (82,3 proc.) w listopadzie 2014 r. W tej grupie 79,9 tys. osób, tj. 6,2 proc. utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. "Osoby bez prawa do zasiłku stanowiły 86,4 proc. w ogólnej liczbie bezrobotnych (przed miesiącem 86,6 proc; przed rokiem – 87,2 proc.). W tej grupie bezrobotnych 44,7 proc. to mieszkańcy wsi" - napisał GUS. Urząd dodał, że z danych na koniec listopada br. wynika, że 227 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 27,2 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 5,2 tys. osób.

Więcej bezrobotnych w 15 województwach

W stosunku do października 2015 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w piętnastu województwach, najbardziej znaczący w: lubelskim (o 3,3 proc.), świętokrzyskim (o 2,3 proc.),podkarpackim (o 2 proc.) i zachodniopomorskim (o 1,5 proc.). Tylko w województwie mazowieckim odnotowano spadek liczby bezrobotnych (o 0,1 proc.). W porównaniu z listopadem 2014 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach, największy spadek odnotowano w województwach: wielkopolskim (o 20,4 proc.), dolnośląskim (o 19,8 proc.), pomorskim (o 19,4 proc.) oraz lubuskim (o 18,4 proc.) i opolskim (o 17,7 proc.). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko - mazurskim (15,9 proc.), zachodniopomorskim (13 proc.), kujawsko-pomorskim i podkarpackim (po 12,9 proc.), świętokrzyskim (12,2 proc.), podlaskim (11,6 proc.) i lubelskim (11,3 proc.). "Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (6,1 proc.), śląskie (8,1 proc.), małopolskie (8,2 proc.), mazowieckie (8,4 proc.) i dolnośląskie (8,5 proc.)" - poinformował GUS.

Ile osób w urzędach pracy

Ponadto z danych GUS wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 204,7 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 6,7 tys. mniej niż w październiku 2015 r. i o 8,5 tys. mniej niż w listopadzie 2014 r.). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 172,5 tys. osób, tj. 84,3 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem – 80,5 proc.; przed rokiem – 84,6 proc.). Osoby do 24 roku życia stanowiły 25,5 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem 29,3 proc.; przed rokiem – 27,5 proc.). Odsetek nowo zarejestrowanych absolwentów (tj. osób, dla których okres od momentu zakończenia nauki do momentu rejestracji nie przekroczył 12 miesięcy) wyniósł 8,5 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem 11,9 proc., w listopadzie 2014 r. – 8,3 proc.). Natomiast udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej liczbie nowych rejestracji wyniósł 4,2 proc. (przed miesiącem 4,3 proc.; przed rokiem 4,6 proc.). Spośród osób nowo zarejestrowanych 44 proc. mieszkało na wsi.

Rekordowo niskie bezrobocie. Komentarze ekspertówTVN24 BiS

Autor: ag / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24