Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Dominują obywatele jednego kraju

Z kraju

Łukasz Kozłowski o pracownikach z Ukrainytvn24bis
wideo 2/7

W ostatnich latach systematycznie rośnie liczba wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemców; w 2018 roku wydano ich 328,8 tysiąca, niemal 40 procent więcej niż w 2017 roku - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zezwolenia na pracę najczęściej wydawane są obywatelom Ukrainy.

Każdy cudzoziemiec, który chce podjąć legalne zatrudnienie w Polsce, musi posiadać zezwolenie o pracę. Wnioskodawcą oraz stroną postępowania w sprawie jego wydania jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zezwolenia wydawane są przez właściwego wojewodę, ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i nie musi być tożsama z miejscem wykonywania pracy przez obcokrajowca.

Najwięcej w mazowieckim

Jak wynika z danych GUS, w ostatnich latach systematycznie rośnie liczba zezwoleń wydawanych na pracę cudzoziemców w Polsce. W 2018 r. wydano ich 328,8 tys. Było to o prawie 40 proc. więcej niż w 2017 r. i prawie 5-krotnie więcej niż w 2015 r. W porównaniu z 2017 r. wzrost liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców nastąpił niemal we wszystkich województwach. Według danych GUS, jedynym województwem, w którym w tym czasie spadła liczba wydanych zezwoleń było śląskie (o 5,3 proc.). W 2018 r. najwięcej zezwoleń wydano w województwie mazowieckim. Jednak udział zezwoleń wydawanych w tym województwie w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń w kraju maleje. Np. w 2015 r. stanowiły one 49,4 proc., a w 2018 r. 24,2 proc. W 2018 r. największą po województwie mazowieckim liczbę zezwoleń wydano w województwie wielkopolskim (11,1 proc. ogólnej liczby pozytywnych decyzji). W tym województwie w latach 2015-2018 liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców wzrosła ponad 10-krotnie. W analizowanych latach najwyższa dynamika liczby zezwoleń wystąpiła w województwie łódzkim (25-krotny wzrost). Najmniejsza część ogólnej liczby zezwoleń na pracę cudzoziemców, wydana została w województwach: świętokrzyskim, podlaskimi oraz podkarpackim (w każdym z wymienionych województw poniżej 2 proc.), przy czym - jak zauważa GUS - w latach 2015-2018 miał tam miejsce 6–8-krotny wzrost liczby wydanych zezwoleń.

Przede wszystkim Ukraińcy

W 2018 r. zezwolenia na pracę wydano obywatelom 125 państw oraz dwóm bezpaństwowcom. Najczęściej były przyznawane obywatelom Ukrainy (70 proc.). Najwięcej, bo 85 proc. zezwoleń dla obywateli tego kraju, wydano w województwie lubuskim. Mniejszy niż połowę udział Ukraińców wśród cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pracę, odnotowano w województwach lubelskim i podlaskim. W tych dwóch województwach cudzoziemcy, którym udzielono zgody na pracę w Polsce, w ponad 40 proc. byli obywatelami Białorusi. Z danych GUS wynika, że ten kraj był dość licznie reprezentowany także w województwie warmińsko-mazurskim (13,7 proc. ogólnej liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców) i mazowieckim (7,4 proc.). W kraju drugą co do wielkości nacją otrzymującą zezwolenia na pracę byli obywatele Nepalu – 6,1 proc. udziału w ogólnej ich liczbie. Największy ich udział obserwowano w województwie opolskim (12,8 proc.). GUS zwraca uwagę, że obok obywateli Ukrainy i Nepalu w 2018 r. zauważalny odsetek zezwoleń trafił także do obywateli Indii i Bangladeszu (po 2,5 proc.). Największą liczbę zezwoleń na pracę obywatelom tych państw wydano w województwie mazowieckim.

Większość mężczyzn

Według danych GUS, w 2018 r. wśród wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców zdecydowana większość, bo 77,2 proc., dotyczyła mężczyzn. Przewaga mężczyzn w tym względzie występowała we wszystkich województwach. Udział kobiet wśród cudzoziemców, dla których pracodawcy uzyskali zgodę na pracę, powyżej średniej dla całej Polski (22,8 proc.), odnotowano w województwach: łódzkim, dolnośląskim, pomorskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Najmniejszy odsetek wystąpił w województwie lubelskim, gdzie przeciętnie jedynie co 13 zezwolenie udzielone było kobiecie. Według danych, GUS w Polsce w zdecydowanej większości wydawane są zezwolenia na pracę cudzoziemców, które nie są kontynuacją wcześniejszych zezwoleń. W 2018 r. stanowiły one 97,4 proc. wszystkich wydanych zezwoleń. W 2018 r. pracodawcy, którzy uzyskiwali zezwolenia na pracę cudzoziemców prowadzili działalność gospodarczą głównie w sekcjach PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności): administrowanie i działalność wspierająca (24,4 proc. udziału w ogólnej liczbie zezwoleń), budownictwo (22,8 proc.), przetwórstwo przemysłowe (21,4 proc.) oraz transport i gospodarka magazynowa (15,9 proc.).

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock