Z kraju

GUS: rosną ceny na rynku rolnym

Z kraju

pixabay.com (domena publiczna)GUS: rosną ceny na rynku rolnym

W listopadzie na rynku rolnym, w porównaniu z październikiem br., podrożała większość produktów w skupie. Wyjątkiem jest żywiec wieprzowy i drobiowy - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Na targowiskach spadły ceny żyta, ziemniaków oraz żywca wołowego i wieprzowego.

Jak podał GUS, w porównaniu z listopadem ub. roku na obydwu rynkach odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen trzody chlewnej.

W listopadzie 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosły ceny pszenicy w skupie do 67,23 zł/dt, tj. o 1,7 proc. , w ujęciu rocznym. o 4,2 proc.. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 76,07 zł, tj. więcej o 0,2 proc. niż w październiku br. i o 0,1 proc. niż w listopadzie 2014 r.

Za żyto w skupie płacono 54,18 zł/dt, tj. więcej o 0,2 proc. niż w październiku 2015 r. i o 2 proc. niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 59,36 zł/dt i były niższe w stosunku do października br. o 1,6 proc., ale wzrosły w porównaniu do listopada ub.r. o 1,1 proc.

Ceny jęczmienia w skupie były o 2,5 proc. wyższe niż październiku br. wzrosły do poziomu 64,35 zł/dt, a w porównaniu z rokiem poprzednim - o 6,7 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 71,00 zł, tj. o 0,6 proc. więcej niż w październiku br., ale o 0,5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r.

W listopadzie 2015 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 60,19 zł/dt, co oznacza, że wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,1proc., a w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku o 9,8 proc.. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 65,99 zł/dt i były wyższe o 1,3 proc. niż w październiku 2015 r. i o 0,6 proc. w porównaniu z cenami notowanymi w listopadzie ub. roku. Ceny owsa w skupie wzrosły średnio do 52,62 zł/dt, tj. o 5,4 proc. w porównaniu z październikiem 2015 r. i o 10,4 proc. w odniesieniu do listopada 2014 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 61,17 zł, tj. więcej o 0,6 proc. niż w październiku br. i o 1,4 proc. niż w tym samym okresie 2014 r.

W listopadzie wzrosła nieco cena ziemniaków; w skupie płacono za nie 31,01 zł/dt., czyli o 0,6 proc. więcej niż w październiku, i o 15,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Na targowiskach ziemniaki kosztowały średnio 96,48 zł/dt., tj. o 0,4 proc. mniej niż przed miesiącem, ale aż o 41,9 proc. więcej niż przed rokiem.

Staniał żywiec wieprzowy. Za 1 kg w skupie płacono 3,87 zł., czyli o 11,7 proc. mniej niż w październiku i 12,3 proc. niż rok wcześniej. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,48 zł/kg, tj. były niższe o 4,3 proc. niż w październiku 2015 r. i o 4,7 proc. niż przed rokiem. Za prosię na chów płacono na targowiskach 145,88 zł/szt., tj. mniej o 3,2 proc. niż przed miesiącem i 8,2 proc. niż przed rokiem.

W listopadzie 2015 r. znacząco pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6,5 wobec 7,3 w październiku br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 5,5 wobec 6,2).

Ceny skupu żywca wołowego wzrosły średnio do poziomu 6,11 zł/kg, tj. o 3,4 proc w stosunku do października br. i o 8,1 proc. w skali roku. Ceny żywca wołowego na targowiskach wyniosły 6,46 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,8 proc., ale wyższe w ujęciu rocznym o 3,2 proc.

Za kilogram drobiu rzeźnego w skupie płacono 3,86 zł., czyli o 3,1 proc. mniej niż w październiku i o 4,1 proc. mniej niż przed rokiem.

Mleko w skupie podrożało o 1 proc. w porównaniu z październikiem; za 1 hl mleka płacono 113,20 zł, lecz jest to o 9,1 proc mniej niż przed rokiem.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: pixabay.com (domena publiczna)