Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 6 proc. rok do roku

Z kraju

ShutterstockProdukcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 6,0 proc. rok do roku

Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 6,0 proc. w porównaniu z kwietniem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 14,8 proc. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał, że według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w kwietniu br. o 6,0 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 2,4 proc.) i o 3,1 proc. niższa w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,4 proc. wyższym w porównaniu z marcem br.

Gdzie wzrost, gdzie spadek?

W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych – o 22,1 proc., mebli – o 18,4 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 12,7 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,5 proc., wyrobów z metali – o 11,8 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, – o 11,3 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 11,2 proc., poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 9,9 proc., w produkcji urządzeń elektrycznych – o 9,2 proc. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 12,9 proc. (wobec wzrostu o 16,5 proc. przed rokiem), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,1 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,6 proc. oraz w produkcji napojów – o 3,2 proc.. Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w kwietniu br. niższa o 14,8 proc. niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 8,5 proc.), a w porównaniu z marcem br. wyższa o 10,0 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 15,3 proc. niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,6 proc. w porównaniu z marcem br. W stosunku do kwietnia ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 31,5 proc., w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 4,8 proc., a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 3,3 proc. W porównaniu z marcem br. wzrost produkcji wystąpił we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 18,8 proc., w przedsiębiorstwach realizujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 7,5 proc., wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 4,6 proc.

Autor: tol/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock