Potwierdziły się dane o gospodarczym hamowaniu. Tąpnięcie w inwestycjach

Z kraju

PKB wzrósł w III kwartale o 2,5 proc.

Polska gospodarka na hamulcu. GUS potwierdził swoje wcześniejsze szacunki, że Produkt Krajowy Brutto w III kwartale 2016 r. wzrósł o 2,5 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 3,1 proc. rdr w II kwartale. To najgorszy wynik od trzech lat.

W ujęciu kwartalnym, PKB w trzecim kwartale wzrósł o 0,2 proc., po wzroście o 0,8 proc. kdk w drugim kwartale. Wcześniej GUS podał w szacunkach tzw. flash, że w trzecim kwartale liczonym rok do roku PKB wzrósł o 2,5 proc., a kwartał do kwartału o 0,2 proc.

Produkt Krajowy Brutto dynamika realnaGUS

Wzrost PKB

"W stosunku do opublikowanego w dniu 15 listopada 2016 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla III kwartału 2016 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się" - napisano w środowym komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Dyrektor departamentu rachunków narodowych GUS Maria Jeznach poinformowała, że po trzech kwartałach 2016 r. wzrost PKB wynosi 2,9 proc. Urząd podał też, że w trzecim kwartale tego roku PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,2 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału i był wyższy niż przed rokiem o 2,2 proc. Ponadto, GUS skorygował wzrost PKB w czwartym kwartale 2015 roku do 4,6 proc. z 4,3 proc. oraz utrzymał szacunek wzrostu w pierwszym kw. br. na poziomie 3,0 proc. i w drugim kw. 2016 roku na poziomie 3,1 proc. - Ryzyko korekt będzie już dużo mniejsze. To, co się teraz wydarzyło, to było uspójnienie danych kwartalnych do danych rocznych, które były publikowane 19 października - powiedziała Maria Jeznach.

PKB wyrównany i niewyrównany sezonowoGUS

Spadek inwestycji

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w trzecim kwartale br. spadły o 7,7 proc. rdr. W trzecim kwartale 2016 r. popyt krajowy wzrósł rdr o 2,9 proc., czyli był wyższy odnotowanego w drugim kwartale br., kiedy wyniósł 2,2 proc. "Wpłynął na to wysoki wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 4,1 proc. (wobec 3,4 proc. w II kwartale br.) oraz, mniejszy niż w II kwartale, spadek akumulacji brutto o 1,7 proc. (spadek o 2,8 proc. w II kwartale br.)" - podał GUS. Jak dodano, spożycie w sektorze gospodarstw domowych rosło w tempie 3,9 proc. w skali roku i było wyższe niż w drugim kwartale 2016 r. (3,3 proc.). "W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +2,8 pkt. proc. (wobec 2,1 pkt. proc. w II kwartale 2016 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,1 pkt. proc. (wobec +2,6 pkt. proc. w II kwartale 2016 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,3 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,8 pkt. proc. (odpowiednio w II kwartale: +1,9 pkt. proc. i +0,7 pkt. proc.)" - napisano. GUS zaznaczył, że w trzecim kwartale pogłębił się ujemny wpływ popytu inwestycyjnego (-1,4 pkt. proc.) wobec notowanego w drugim kwartale br.(-0,9 pkt. proc.) co, mimo pozytywnego wpływu przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+1,1 pkt. proc.), przełożyło się na negatywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,3 pkt. proc. (wobec -0,5 pkt. proc. w drugim kwartale 2016 r.). "W III kwartale zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,3 pkt. proc. wobec +1,0 pkt. proc. w II kwartale 2016 r." - podano.

Wicepremier Mateusz Morawiecki o przyczynach niższego wzrostu PKB. Zobacz fragment programu "Fakty po Faktach" w TVN24 (29.11.2016):

Morawiecki o przyczynach niższego wzrostu PKB

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: