GUS: gospodarka spowalnia. PKB na poziomie 3 proc.

Z kraju

ShutterstockGUS: PKB w pierwszym kwartale 2016 r. wyższe o 3 proc.

PKB niewyrównany sezonowo, liczony w cenach stałych roku poprzedniego, wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2016 roku o 3,0 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny we wstępnym szacunku PKB. To jednak spadek wobec ok. 4 proc. rok do roku w poprzednim kwartale.

- W pierwszym kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) obniżył się realnie o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, kiedy odnotowano wysoki wzrost i był wyższy niż przed rokiem o 2,6 proc. - poinformował ponadto GUS w komunikacie. W IV kw. ubiegłego roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 4 proc.

Majowe szacunki

W majowym szybkim szacunku GUS podał, że PKB wyrównany sezonowo w I kw. br. wzrósł wobec analogicznego okresu ubiegłego roku o 2,5 proc. "W pierwszym kwartale 2016 r., podobnie jak w czwartym kwartale 2015 r., wzrost gospodarczy generowany był przez popyt krajowy. Tempo wzrostu popytu krajowego, w skali roku, wyniosło 4,1 proc. Wpłynął na to wzrost akumulacji o 8,1 proc. oraz spożycia ogółem o 3,4 proc. w skali roku, w tym w sektorze gospodarstw domowych o 3,2 proc. W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,9 pkt. proc." - podał GUS tłumacząc dane niewyrównane sezonowo.

Import lepiej, eksport słabiej

Według GUS, w związku z przyspieszeniem dynamiki importu i osłabieniem dynamiki eksportu, w porównaniu z notowanymi w IV kwartale ub. roku, pogłębił się ujemny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego i wyniósł minus 0,9 pkt. proc. wobec minus 0,1 pkt. proc. w IV kwartale 2015 roku. GUS poinformował, że wzrost spożycia publicznego wyniósł 4,4 proc., ale nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 1,8 proc. "Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 13,3 proc. wobec 14 proc. przed rokiem" - wyjaśnił urząd statystyczny. "Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., była wyższa o 2,8 proc. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., natomiast w budownictwie była niższa odpowiednio o 12,6 proc." - wyjaśnił GUS.

Poszczególne sektory

Zgodnie z komunikatem wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 4,3 proc., a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2015 r. Natomiast wskaźnik dotyczący finansowej i ubezpieczeniowej był wyższy o 18,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., zaś dotyczący administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2016 r. wzrósł w skali roku o 2 proc. W informacji dotyczącej danych o PKB wyrównanym sezonowo w odniesieniu do poprzedniego kwartału GUS wyjaśnił, że wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2016 r. wzrosła realnie o 0,4 proc. W przemyśle wartość dodana brutto wzrosła realnie o 1,1 proc., a w budownictwie zmniejszyła się realnie o 4,6 proc. "Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 1,2 proc., wartość dodana w transporcie wzrosła realnie o 1,1 proc., a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wzrost wartości dodanej wyniósł 5,1 proc. Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2016 r. wzrosła o 0,4 proc" - napisano.

Spożycie w górę

W komunikacie wskazano poza tym, że licząc według danych wyrównanych sezonowo (kwk) popyt krajowy w I kw. 2016 r. wzrósł realnie o 0,2 proc., spożycie ogółem wzrosło realnie o 0,7 proc., wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 0,9 proc. "Akumulacja w I kwartale 2016 r. wzrosła realnie o 1,9 proc. Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2016 r. zmniejszyły się realnie o 1,5 proc." - dodał GUS.

Szacuje się, że wzrost gospodarczy wynosi 3 proc.:

Wzrost gospodarczy na poziomie 3 proc.

Autor: ag / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock