Rekordowo niskie bezrobocie. GUS podał dane

Z kraju

ShutterstockGUS opublikował najnowsze dane dotyczące rynku pracy

Stopa bezrobocia nadal rekordowo niska. Jak poinformował w piątek GUS, w listopadzie wskaźnik wyniósł 8,2 proc., pozostając tym samym na poziomie z października. Najniższa stopa bezrobocia jest w województwie wielkopolskim, najwyższa zaś w województwie warmińsko-mazurskim.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w końcu listopada br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1 mln 313 tys. osób, tj. nieznacznie zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,4 proc., czyli o 5,7 tys.), ale obniżyła w porównaniu z listopadem ub. roku (o 14,2 proc., czyli o 217,0 tys.).

Najniższa stopa bezrobocia jest w województwie wielkopolskim - 5,0 proc., najwyższa zaś w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wynosi 13,9 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan na koniec listopada 2016 r.)GUS

W porównaniu z październikiem br. zmniejszyła się w województwach łódzkim i mazowieckim (po 0,1 p.proc.), a zwiększyła - w województwach lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim (po 0,2 p.proc.) oraz kujawsko-pomorskim, podkarpackim, zachodniopomorskim (po 0,1 p.proc.).

Liczba ofert pracy

Z najnowszych danych wynika również, że liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych spadła w listopadzie do 185,5 tys. osób, czyli o 2,9 proc. mdm. W ujęciu rocznym liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 11,8 proc. Ponadto w listopadzie do urzędów pracy zgłoszono 110,4 tys. ofert zatrudnienia, o 5,6 proc. mniej niż przed miesiącem i więcej niż przed rokiem o 25,0 proc.

W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy udział kobiet w końcu listopada br. był wyższy niż przed rokiem o 1,2 p.proc. i wyniósł 53,9 proc. Zwiększył się nieznacznie udział osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 0,1 p.proc., do 30,8 proc.). Zmniejszył się za to udział osób dotąd niepracujących (o 1,4 p.proc., do 14,9 proc.) oraz absolwentów (o 0,6 p.proc. do 4 proc.). Podobnie jak wcześniej, prawa do zasiłków nie miało 86,4 proc. bezrobotnych.

Przeciętne zatrudnienie

W listopadzie br. wyższy niż przeciętnie wzrost zatrudnienia w skali roku obserwowano m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją mebli (o 6,5 proc.), produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 5,8 proc.), transportem lądowym i rurociągowym (o 5,7 proc.), produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 5,6 proc.), produkcją wyrobów z metali (o 5,5 proc.), handlem detalicznym (o 4,0 proc.) oraz produkcją wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 3,4 proc.). Niższe niż rok temu zatrudnienie notowano w przedsiębiorstwach zajmujących się wydobywaniem węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 7,8 proc., wobec spadku o 14,8 proc. przed rokiem), budową budynków (o 2,4 proc.), produkcją odzieży (o 2,3 proc.), budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 1,5 proc.) oraz robotami budowlanymi specjalistycznymi (o 0,7 proc.). Od stycznia do listopada 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 mln 752 tys. osób, co oznacza, że było o 2,9 proc. wyższe od obserwowanego przed rokiem.

Bezrobocie rejestrowane od 2012 rokuGUS

W listopadzie informowaliśmy o wynikach raportu Work Service. Gościem TVN24 BiS był Maciej Witucki, prezes Zarządu Work Service S.A. (21.12.2016):

Wyjazd za pracą rozważa 12 proc. Polaków. Najwięcej wśród nieźle zarabiającychTVN24 BiS

Autor: mb//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty: