Słabe dane z polskiej gospodarki. Produkcja i sprzedaż poniżej oczekiwań

Z kraju

TVN24 BiSRosną ceny towarów i usług

Gospodarcze dane są gorsze od oczekiwań. Sprzedaż detaliczna w lutym wzrosła o 7,3 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, po wzroście o w styczniu o 11,4 procent - poinformował Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do stycznia sprzedaż detaliczna w lutym spadła. Urząd podał również dane o produkcji przemysłowej. W lutym wzrosła ona o 1,2 proc., po wzroście o 9 proc. w styczniu tego roku.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej o 8,7 procent w ujęciu rocznym, zaś w ujęciu miesięcznym - na spadek o 1,4 procent, podczas gdy miesięczny spadek wyniósł aż 2,7 procent.

Grupy o znaczącym udziale

Powyższe dane GUS podał w cenach bieżących. Według GUS w lutym 2017 r. podobnie jak w styczniu odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku we wszystkich grupach.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej "ogółem" wysoki wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zaobserwowano w jednostkach zajmujących się handlem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 8,5 proc. wobec spadku o 2,5 proc. przed rokiem) oraz w przedsiębiorstwach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 5,2 proc. wobec wzrostu o 14,6 proc. przed rokiem).

Wpływ miały również podmioty zaklasyfikowane do grupy "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" (o 5,1 proc. wobec wzrostu o 8,5 proc. przed rokiem). W grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej "ogółem" znacznie zwiększyła się sprzedaż w jednostkach wchodzących w skład grupowań: "tekstylia, odzież, obuwie" (o 13,2 proc.) oraz "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 12,5 proc.).

Produkcja poniżej oczekiwań

Urząd statystyczny podał również w piątek dane o produkcji przemysłowej. W lutym wzrosła ona o 1,2 proc. w porównaniu do lutego 2016 r., po wzroście o 9 proc. w styczniu tego roku. W porównaniu do stycznia tego roku spadła o 0,9 proc. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się w lutym wzrostu produkcji w ujęciu rocznym o 3,5 proc., zaś miesiąc do miesiąca o 1,1 proc. GUS poinformował też, że produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rok do roku o 4,8 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,6 proc.

Urząd poinformował też, że w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 5,4 proc. W okresie styczeń - luty tego roku. Z kolei produkcja sprzedana przemysłu była o 5,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,0 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 1,7 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 11,1 proc. Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lutym br. o 1,2 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,8 proc.) i o 0,9 proc. niższa w porównaniu ze styczniem tego roku.

Gdzie wzrosty

Jak podał GUS po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,8 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 0,6 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem tego roku. W stosunku do lutego 2016 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 15 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 32,9 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 10,3 proc., w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 5,0 proc., artykułów spożywczych oraz metali - po 4,9 proc., wyrobów z metali - o 3,8 proc., maszyn i urządzeń - o 2,7 proc. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 19 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 14,1 proc., napojów - o 8,7 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 7,9 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 6,2 proc. oraz produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 4,4 proc.

Różne sposoby liczenia na lepsze wyniki gospodarcze rządu. Zobacz materiał z programu "Polska i Świat" (23.01.2017):

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: