Firmy ubezpieczeniowe wychodzą na prostą. Odnotowały lepsze wyniki

Z kraju

Wysokie ceny polis OC. O ile zdrożało ubezpieczenie auta?TVN Turbo
wideo 2/4

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w trzech kwartałach 2017 r. były lepsze niż przed rokiem - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Wpłynęły na to, dodał GUS, korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II) oraz zakładów ubezpieczeń na życie (dział I).

GUS poinformował w piątkowym komunikacie, że w strukturze przychodów dominującą pozycję stanowi płacona przez klientów składka.

Odszkodowania i świadczenia

"W trzech kwartałach 2017 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 46 147,6 mln zł (więcej o 12,7 proc. niż w trzech kwartałach 2016 r.), z czego 18 293,5 mln zł stanowiła składka działu I, a 27 854,1 mln zł działu II" - poinformował GUS. W strukturze kosztów ogółem, zaznaczył GUS, dominującą pozycję stanowią odszkodowania. "Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w trzech kwartałach 2017 r. wyniosły 29 588,9 mln zł i były wyższe o 9,0 proc. niż w trzech kwartałach 2016 r., w dziale I wzrosły do 15 108,6 mln zł, a w dziale II do 14 480,3 mln zł" - poinformował GUS.

Wyniki finansowe

Z kolei łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 4 843,2 mln zł i był wyższy o 63,0 proc. niż w trzech kwartałach 2016 r. - dodał GUS. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 1 859,2 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 2 984,0 mln zł. "Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 3 925,1 mln zł i był wyższy o 66,3 proc. niż w trzech kwartałach 2016 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 2 418,0 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 1 507,1 mln zł" - głosi komunikat. Z kolei suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec września 2017 r. wyniosła 197 541,9 mln zł (wzrost w skali roku o 6,7 proc.) - dodał GUS - z tego na dział I przypadało 106 435,7 mln zł, a 91 106,2 mln zł na dział II.

Autor: msz//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock