GUS: dobre nastroje polskich przedsiębiorców

Z kraju

GUS: dobre nastoje polskich przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z działu przetwórstwa przemysłowego oceniają w lipcu koniunkturę pozytywnie, podobnie jak przed rokiem i miesiąc temu - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

"W lipcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 6 (podobnie jak w czerwcu). W obu miesiącach poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 11 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w środowym komunikacie GUS.

Korzystne oceny

Również przedsiębiorcy zajmujący się handlem hurtowym pozytywnie oceniają koniunkturę, choć od kwietnia br. - coraz mniej optymistyczne. Od marca br. utrzymują się korzystne opinie dotyczące koniunktury handlu detalicznego. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od pół roku oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w lipcu podobnie jak w czerwcu. Po negatywnych ocenach od września 2014 r., opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są od czterech miesięcy coraz bardziej optymistyczne. Od początku ubiegłego roku utrzymują się zbliżone, korzystne oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji.

Gdzie najlepiej?

Najbardziej pozytywne opinie spośród badanych rodzajów działalności, choć nieco gorsze niż przed rokiem i zbliżone do ocen z czerwca br., formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia. Jak napisano w komunikacie Urzędu, od maja br. "odnotowuje się nieznaczne spowolnienie wzrostu bieżącej produkcji. Aktualna sytuacja finansowa od marca br. jest oceniana coraz mniej pesymistycznie. Zarówno niewielki wzrost należności, jak i nieco bardziej znaczący - opóźnień płatności za sprzedane produkty, utrzymują się na poziomie zbliżonym do zgłaszanego w czerwcu". "Od trzech miesięcy zmniejsza się powoli optymizm prognoz dotyczących portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej (w zakresie portfela zamówień i produkcji przewidywania z lipca są zbliżone do formułowanych miesiąc wcześniej). Nadal zgłaszane są nadmierne zapasy wyrobów gotowych. Od czerwca przedsiębiorcy przewidują niewielkie redukcje zatrudnienia. Na najbliższe miesiące zapowiadany jest nieznaczny spadek cen wyrobów przemysłowych" - dodano.

Autor: tol / Źródło: PAP