Najtańsi pracownicy w Unii Europejskiej. Polacy wysoko w rankingu

Z kraju

Zaszła w ciążę niezgodnie z grafikiem. Została upomniana przez pracodawcęTVN24 BiS
wideo 2/4

W Unii Europejskiej w ubiegłym roku średnie godzinowe koszty pracy w całej gospodarce wyniosły 26,8 euro. W poszczególnych krajach wspólnoty wahały się w granicach od 4,9 euro do 42,5 euro. W Polsce było to 9,4 euro, czyli niecałe 40 złotych za godzinę - wynika z danych Eurostatu.

Dane pokazują znaczne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi.

Polacy wśród najtańszych

Najniższe koszty pracy były w Bułgarii (4,9 euro), Rumunii (6,3 euro), na Litwie (8 euro), Łotwie (8,1 euro), Węgrzech (9,1 euro) i Polsce (9,4 euro). Nasz kraj znalazł się tym samym na szóstym miejscu wśród państw o najniższych kosztach pracy w UE. Najwyższe zanotowano w Danii (42,5 euro), Belgii (39,6 euro), Luksemburgu (37,6 euro), Szwecji (36,6 euro) i Francji (36 euro).

Godzinowe koszty pracy w przemyśle wyniosły średnio 27,4 euro, w usługach - 26,6 euro, a w budownictwie - 23,7 euro. Koszty pracy obejmują wynagrodzenia oraz koszty pozapłacowe (np. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców). Udział kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy w UE wyniósł w 2017 r. 24 proc. (wahał się od 6,7 proc. na Malcie do 32,8 proc. we Francji). W 2017 r., w stosunku do poprzedniego roku, godzinowe koszty pracy w całej gospodarce wyrażone w euro wzrosły o 2,3 proc. Największy wzrost (wyrażony w walucie krajowej) zaobserwowano w Rumunii (17,1 proc.) i Bułgarii (12 proc.).

Koszty pracy w państwach UEEurostat

Autor: tol//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock