GDDKiA o raporcie NIK

Z kraju


Najwyższa Izba Kontroli wytyka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad błędy w przetargach.

Wśród nich wymienia rozstrzyganie przetargów głównie w oparciu o kryterium najniższej ceny, przyjmowanie ofert poniżej kosztorysów czy brak zabezpieczeń dla podwykonawców. Rozmowa z p.o. dyrektora GDDKiA, Lechem Witeckim.