TVN24 Biznes | Z kraju

Zmiany w fotowoltaice coraz bliżej. Ministerstwo wyjaśnia

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Wiech o zmianach w fotowoltaice
Wiech o zmianach w fotowoltaiceTVN24
wideo 2/8
TVN24Wiech o zmianach w fotowoltaice

Od 1 kwietnia 2022 roku wejdą w życie zmiany w fotowoltaice. Nowe regulacje wprowadzają między innymi nowy system rozliczeń dla prosumentów - net billing. Dotyczy on prosumentów, którzy znajdą się w systemie od 1 kwietnia - wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Chodzi o ustawę z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje od 1 kwietnia 2022 roku wprowadzają rozwiązanie polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net billing. Oznacza to, że prosumenci będą mogli sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśniło, że zgodnie z nowelizacją dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy do 31 marca 2022 roku złożą kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów. Będą mogli z niego korzystać przez okres kolejnych 15 lat.

Prosument to osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Zmiany w fotowoltaice 2022 - okres zwrotu inwestycji się wydłuży

Warunkiem uzyskania prawa do rozliczenia w systemie opustu jest dokonanie kompletnego i poprawnego zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 marca 2022 roku. "Dla nabycia tego prawa nie ma natomiast znaczenia wymiana licznika, przyłączenie mikroinstalacji, wytworzenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej do sieci. Są to czynności techniczne, które wpłyną na moment rozpoczęcia działalności prosumenckiej, bez wpływu na nabycie prawa do rozliczania się w systemie opustu" - zaznaczył resort.

Obecnie prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać darmo 0,8. Przy większych instalacjach (powyżej 10 kWp) ten stosunek wynosi 1 do 0,7. To system net meteringu wykorzystujący mechanizm opustów. Rozliczanie następuje w okresach półrocznych. Prosumenci nie płacą części opłat dystrybucyjnych za użytkowanie sieci.

Branżowy portal wysokienapiecie.pl wyjaśniał po przyjęciu ustawy przez Sejm, że opłacalność fotowoltaiki dla prosumentów w nowym systemie net billingu spadnie w stosunku do obecnych rozwiązań. Serwis powołuje się przy tym na analizę, jaką dla Polskiego Alarmu Smogowego przygotował dr Jan Rączka, były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wynika z niej, że okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę wzrośnie o 50-80 proc, z obecnych 7 lat do 13-16 lat. Przy czym wzrost cen energii może skrócić ten okres.

Rozbudowa fotowoltaiki - jaki system rozliczeń?

MKiŚ poinformowało w najnowszym komunikacie, że nowe regulacje nie wprowadzają dodatkowych obowiązków dla obecnych prosumentów, korzystających już z systemu opustów, związanych z przekazywaniem jakichkolwiek oświadczeń w sprawie dalszego funkcjonowania na tych zasadach. "Założeniem jest uwzględnienie praw nabytych prosumentów, aby mogli oni nadal korzystać z dotychczasowych rozliczeń bez składania dodatkowych oświadczeń" - przekazano w komunikacie.

Resort zwrócił uwagę, że jedyny obowiązek złożenia oświadczenia do sprzedawcy energii dotyczy sytuacji, w której prosument korzystający z systemu opustu chciałby zmienić system rozliczeń na net billing.

W przypadku rozbudowy istniejącej przed 1 kwietnia 2022 roku instalacji fotowoltaicznej, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów. "Należy pamiętać że, dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicznej, na wytwórcy energii elektrycznej ciąży obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci" - przypomniało MKiŚ. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1000 zł.

PAP/Maciej Zieliński

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Skorzewiak/Shutterstock

Pozostałe wiadomości