Polska gospodarka ma urosnąć szybciej. Pomagają 500 plus i inwestycje

TVN24 Biznes

GUS o przyczynach wzrostu PKB w 2017 rokutvn24
wideo 2/3

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła szacunek dynamiki PKB Polski na 2017 rok do 3,3 procent z 3,0 procent. Fitch podał pierwsze prognozy wzrostu na 2019 rok. Według niej wyniesie on w tym okresie 3,2 procent. Agencja oczekuje podwyżek stóp procentowych w Polsce w 2018 i 2019 roku.

"Fitch oczekuje, że PKB Polski w 2017 r. przyspieszy do 3,3 proc. z 2,7 proc. w 2016 r. i będzie napędzany przez mocny wzrost konsumpcji oraz odbicie w obszarze inwestycji, z niskiej bazy w 2016 r. Dochodom gospodarstw domowych sprzyjają: mocny rynek pracy (...) oraz wyższe transfery z programu Rodzina 500 plus. Wzrost wydatkowania funduszy unijnych od 2017 r. będzie sprzyjać inwestycjom publicznym i prywatnym. Fitch oczekuje nieco negatywnej kontrybucji (do wzrostu gosp. - red.) ze strony popytu zewnętrznego, w sytuacji, gdy szybki wzrost popytu wewnętrznego stymuluje import" - napisano w raporcie. W ocenie agencji wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2018-2019 wyniesie 3,2 proc. rocznie, głównie w związku ze spodziewanym zacieśnieniem otoczenia monetarnego i fiskalnego. Poprzednio na 2018 r. również szacowano 3,2 proc. Prognozy na 2019 r. przedstawiono po raz pierwszy.

Są ryzyka

Wśród głównych czynników ryzyka dla szacunków wymieniono sytuację w otoczeniu zewnętrznym oraz niższą przewidywalność polityki gospodarczej. "Biorąc pod uwagę otwartość polskiej gospodarki, głównym ryzykiem dla prognozy jest niższy od oczekiwań popyt zewnętrzny. Niższa przewidywalność polityki gospodarczej od zmiany układu politycznego w 2015 r. może wpłynąć na otoczenie biznesowe i stanowi kolejny czynnik ryzyka dla prognozy" - napisano w raporcie. "Ryzyko pełnej konwersji hipotecznych kredytów w CHF (...), które wiązałoby się z wysokimi kosztami dla banków w znacznej mierze zanikło" - dodano.

Ceny w górę

Fitch szacuje, że inflacja w Polsce na koniec 2017 r. wyniesie 1,8 proc. (w górę o 0,2 pkt proc. względem poprzedniej prognozy), na koniec 2018 r. i 2019 r. 2,3 proc. (bez zmian dla 2018 r.) Agencja prognozuje, że do końca 2017 r. stopy procentowe w Polsce utrzymają się na niezmienionym poziomie 1,50 proc. (bez zmian względem poprzednich szacunków) i spodziewa się podwyżek w kolejnych latach. "W połączeniu ze spodziewanym zacieśnieniem polityki monetarnej przez EBC począwszy od 2018 r., Fitch oczekuje wzrostu podstawowej stopy procentowej w Polsce do 3,0 proc. na koniec 2019 r. (...)". Na koniec 2018 r. referencyjna stopa procentowa w Polsce ma wynieść wg Fitch 2,50 proc. (bez zmian w stosunku do poprzedniej prognozy). Analitycy agencji spodziewają się stabilizacji kursu eurozłotego, który ich zdaniem na koniec każdego z okresów w latach 2017-2019 ma wynieść 3,80. W styczniu agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski na poziomie "A minus" z perspektywą stabilną. Kolejny przegląd zdolności kredytowej Polski przez Fitch zaplanowano na 7 lipca.

Autor: ToL//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock