Obniżą opłaty likwidacyjne. Przełomowe porozumienie dotyczące polisolokat

Z kraju

ShutterstockPorozumienia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Ubezpieczyciele obniżą opłaty likwidacyjne związane z polisami z elementem inwestycyjnym - wynika z porozumienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi. Klient będzie miał prawo do zwrotu różnicy między opłatą likwidacyjną pobraną na starych zasadach a tą, która zostałaby pobrana na nowych.

Porozumienia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. i dotyczą umów obowiązujących 1 grudnia 2016 r. Na ich podstawie ubezpieczyciele obniżą wysokość opłat likwidacyjnych dla konkretnych produktów inwestycyjnych. Zaznaczono, że porozumienia dotyczą także klientów, którzy zawarli umowę po 1 stycznia 2008 r., ukończyli 61 lat i jednocześnie rozwiązali ją po 65. roku życia, ponosząc konsekwencje finansowe.

"Ubezpieczyciele poinformują klientów o wysokości opłaty określonej na podstawie porozumienia" - wyjaśnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Klient będzie miał prawo do zwrotu różnicy między opłatą likwidacyjną pobraną na starych zasadach a tą, która zostałaby pobrana na nowych. Może on wystąpić z takim wnioskiem w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie porozumienia. Polska Izba Ubezpieczeń w ogłoszeniach prasowych poinformuje klientów o szczegółach tego rozwiązania.

"Stroną słabszą jest człowiek"

- Zawarcie porozumienia pomiędzy zakładami ubezpieczeń a UOKiK w sprawie tzw. polisolokat to kolejny krok na drodze kształtowania właściwych relacji pomiędzy klientami zakładów ubezpieczeń a ubezpieczycielami. Należy tutaj docenić wysiłki zarówno UOKiK, który stoi na straży interesów klientów oraz świadomość branży ubezpieczeniowej reprezentowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń, że zaufanie jest kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze produktów finansowych, w których swoje oszczędności lokują Polacy - poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. - Dlatego tak ważne jest konstruowanie produktów w taki sposób, by korzyści odnosiły obie strony umowy, ale przy równoczesnym uznaniu, że stroną słabszą jest człowiek, konsument, obywatel. Dostęp do informacji, znajomość rynku i wiedza o produktach nie są rozłożone symetrycznie - podkreślił wicepremier.

Zaznaczył, że jest przekonany, iż porozumienie będzie satysfakcjonujące dla klientów, a jednocześnie nie narusza stabilności sektora finansowego, który jest "krwioobiegiem każdej gospodarki".

Morawiecki o przyczynach niższego wzrostu PKB:

Morawiecki o przyczynach niższego wzrostu PKB

Autor: tol//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock