Firmy chcą zatrudniać

Z kraju

Shutterstock90 proc. firm deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w liczbie etatów

90 proc. firm deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w liczbie etatów – pokazują badania ManpowerGroup.

Polscy pracodawcy są optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące - wynika z raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

"Pracodawcy w Polsce są konsekwentnie optymistyczni. W IV kwartale 2016 r. zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 15 proc. przebadanych firm, 7 proc. przewiduje redukcję etatów, a 75 proc. deklaruje brak zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski przed korektą sezonową osiąga +8 proc." - napisano w komentarzu do badania.

Prognoza zatrudnienia w regionachManpower Group

Gdzie najlepiej?

Na liście branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji, pierwsze miejsce zajmuje produkcja przemysłowa. Jeżeli chodzi o prognozę netto zatrudnienia dla IV kwartału 2016, wynik w tej branży wzrósł o 19 proc. Optymizm odnotowano również dla transportu/logistyki/komunikacji (+15 proc.) i budownictwa (+13 proc.) Wysoki optymizm dotyczy również handlu detalicznego i hurtowego oraz instytucji sektora publicznego. Najmniej optymistyczne nastroje mają pracodawcy z małych firm (+6 proc.) i mikroprzedsiębiorstw (+2 proc.).

Prognoza zatrudnienia w sektorachManpower Group

Dobre perspektywy

– Z punktu widzenia osób poszukujących pracy, sytuacja na rynku ulega wyraźnej i konsekwentnej poprawie – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.

– Po wakacjach, możemy spodziewać się pewnego spadku ilości ofert sezonowych, ale nie wpłynie to na ogólny obraz sytuacji. Obecny stan można więc nazwać optymistycznym, a co ważne, jest to trend, który będzie się umacniał. Sytuacja narastania ilości ofert obejmuje swoim zakresem coraz większą pulę branż, w których nastał teraz czas kandydata. Obserwujemy również większą chęć pracodawców do zwiększania stawek płac, a także inwestowania w pozafinansowe formy nagradzania pracowników. Zmiany te wpływają na przedefiniowanie kształtu polityki personalnej wielu firm, dla których człowiek staje się coraz większą wartością, wpływającą na poziom ich konkurencyjności na rynku – dodaje Janas.

Zatrudnienie w Polsce wg pracodawcówManpower Group

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59.000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Niepewność związana ze spowolnieniem światowej gospodarki, Brexit i ciągła zmienność na rynkach finansowych wydają się mieć niewielki wpływ na nastawienie przedsiębiorców w obszarze polityki personalnej.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedziało nową ustawę o rynku pracy. Zobacz materiał w TVN24 BiS:

Szwed: będzie nowa ustawa o rynku pracytvn24bis

Autor: msz/ / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock