Z kraju

W Polsce będzie 500 zł na dziecko, a jaką pomoc otrzymują rodzice w innych krajach?

Z kraju

ShutterstockJaką finansową pomoc otrzymują rodzice w innych europejskich krajach?

Rząd chce wprowadzić program 500+, w ramach którego rodzice na każde drugie i kolejne dziecko otrzymają 500 zł miesięcznie. Sprawdzamy, na jakie finansowe wsparcie mogą liczyć rodzice w innych europejskich krajach.

Demografia jest jednym z największych problemów Polski. Liczba urodzonych w naszym kraju dzieci spada od lat. Obecnie dzietność, czyli liczba urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym wynosi 1,29 i trudno znaleźć kraj, gdzie jest ona na jeszcze niższym poziomie. Przyjmuje się, że współczynnik dzietności pozwalający zapewnić zastępowalność pokoleń powinien wynosić 2,10-2,15.

Jak inne kraje finansowo wspierają rodziców?

1. Francja - dzietność 1,99 To kraj, który - według danych Eurostatu - jest liderem dzietności w Unii Europejskiej i może być wzorem dla innych, także Polski. Rodzice nad Sekwaną, którzy wychowują dwójkę lub więcej dzieci, niezależnie od dochodu, otrzymują zasiłek w wysokości 129,35 euro (na dwoje dzieci), 295,05 euro (na 3 dzieci), 460,77 euro (na czworo dzieci) oraz 165,72 euro na każde następne dziecko, a także na każde dziecko powyżej 14 roku życia (64,67 euro). Kwoty zasiłków ulegają podwyższeniu wraz z wiekiem dzieci. Dochodzi do tego w wieku 11, 14 i 16 lat. Co ważne rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe z co najmniej trójką dzieci w wieku od 3 do 21 lat przysługuje dodatkowy zasiłek w wysokości 164,53 euro miesięcznie. Oprócz zasiłków rodzice mogą liczyć na dodatkowe świadczenie, jak np. dopłaty do mieszkań, zasiłki dla dzieci uczących się w szkołach, zasiłki dla sierot, dla rodziców osób niepełnosprawnych. 2. Irlandia - dzietność 1,96 Irlandia może pochwalić się jedną z najlepszych dzietności pośród krajów UE. Świadczenia w tym kraju są wypłacane rodzicom (lub opiekunom) dzieci do 16 roku życia, bądź do 18 lat jeśli kontynuuje edukację. Zasiłek na jedno dziecko wynosi 135 euro miesięcznie, dwójkę - 270 euro, trójkę - 405 euro, czwórkę - 540 euro, piątkę - 675 euro, szóstkę - 810 euro, siódemkę - 945 euro i ósemkę - 1080 ero. Najuboższe rodziny mogą dostać zasiłek rodzinny. Jest on wolny od podatku i wypłacany co tydzień, aby go otrzymać trzeba mieć pracę i osiągać niskie zarobki. 3. Niemcy - dzietność 1,39 Niemcy są przykładem kraju, w którym bezpośrednie finansowanie (w postaci zasiłków i dodatków) nie przynosi oczekiwanych rezultatów - mimo wysokich stawek. Rodzice mieszkający za naszą zachodnią granicą mogą liczyć na zasiłek tzw. Kindergeld, który przysługuje niezależnie od dochodów na każde dziecko do 18 roku życia. Jeśli dziecko się uczy to jest wypłacany nawet do 25 roku życia. Wysokość zasiłku wynosi 184 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 190 euro na trzecie i po 215 euro na czwarte i każde kolejne dziecko. Co więcej rodzinom o najniższych dochodach wypłacany jest dodatek na dziecko tzw. Kinderzuschlag w wysokości 140 euro miesięcznie. Ma on, wraz z zasiłkiem na dziecko, pokrywać przeciętne potrzeby dzieci, pomóc w ich wychowaniu i zapobiec spadkowi poziomu życia rodziców. Rodzice samotnie wychowujący dzieci otrzymują dodatkowo 100 euro miesięcznie. 4. Szwecja - dzietność 1,89 W Szwecji wszystkim rodzinom, bez względu na kryterium dochodowe przysługuje miesięczny zasiłek na dzieci (do lat 16 lub do 20 roku życia, jeśli dziecko się uczy) w wysokości 1050 szwedzkich koron (około 114 euro) na każde dziecko. Rodzinom z dwójką lub większą liczbą dzieci dodatkowo wypłacane są zasiłki rodzinne, których wysokość rośnie z każdym kolejnym dzieckiem: 100 szwedzkich koron (około 11 euro) na drugie dziecko, 454 szwedzkich koron (około 50 euro) na trzecie dziecko. Zasiłki te są zwolnione z podatku. Rodziny w trudnej sytuacji finansowej otrzymują dodatkowe, odpowiednie do ich potrzeb formy wsparcia np. dodatek mieszkaniowy. 5. Węgry - dzietność 1,35 Zasiłek na dziecko na Węgrzech przysługuje rodzicom (obywatelom i niektórym rezydentom) do 18. roku życia dziecka na czas obowiązkowej nauki szkolnej, z możliwością przedłużenia do 23. roku, pod warunkiem, że kontynuuje ono naukę lub szkolenie zawodowe. Zasiłki rodzinne na dzieci są powszechne, otrzymują je wszystkie dzieci bez względu na dochody rodziców. Miesięczne świadczenie dla rodziny z jednym dzieckiem wynosi 12,2 tys forintów (ok. 40 euro), dwójką - 14,8 tys. (ok. 48 euro), trójką i więcej - 16 tys. forintów (ok. 52 euro). Samotni rodzice mogą liczyć na dodatkowe 1000-1500 forintów (3-5 euro) miesięcznie, zależnie od liczby dzieci.

W Polsce

Rządowy projekt Programu 500+ zakłada, że rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1.200 zł w rodzinach z dzieckiem z niepełnosprawnością) także na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18. roku życia dziecka. Program ma ruszyć w kwietniu przyszłego roku i zdaniem rządu dzięki niemu w latach 2017-2026 urodzi się 278 tys. dzieci. Przez dekadę program pochłonie 200 mld złotych.

278 tys. urodzeń dzięki programowi 500+ w ciągu 10 lat
278 tys. urodzeń dzięki programowi 500+ w ciągu 10 lat

Autor: msz//km / Źródło: tvn24bis.pl,

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości