TVN24 Biznes | Z kraju

Wytwórcy energii zgłaszają spadki zapasów węgla

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Ceny prądu mocno w górę
Ceny prądu mocno w góręTVN24 Łódź
wideo 2/6
TVN24 ŁódźCeny prądu mocno w górę

Na koniec ubiegłego tygodnia 10 koncesjonowanych wytwórców energii zgłosiło do Urzędu Regulacji Energetyki spadek zapasów węgla kamiennego poniżej przewidzianych regulacjami poziomów. Takie zgłoszenia to nic niezwykłego - podkreśla regulator.

Na koniec ubiegłego tygodnia takich zgłoszeń było 10 - poinformowała PAP rzecznik URE Agnieszka Głośniewska. - To nic niezwykłego. Jest to rozwiązanie przyjęte w prawie i ma prawo się wydarzyć - podkreśliła.

Jak zaznaczyła, największy wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej mają zapasy paliw w 20 koncesjonowanych przedsiębiorstwach wytwarzających energię, a największy wpływ na bezpieczeństwo dostaw ciepła mają zapasy paliw w ponad 300 koncesjonowanych przedsiębiorstwach dostarczających ciepło do odbiorców.

Zapasy węgla - regulacje prawne

Rozporządzenie z 2003 r. przewiduje gromadzenie zapasów zapasy węgla kamiennego, brunatnego oraz oleju opałowego.

Zgodnie z prawem, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, które są zobligowane do utrzymywania zapasów paliw, mają możliwość obniżenia tych zapasów poniżej wielkości określonych w odpowiednim rozporządzeniu.

Obniżenie może nastąpić w określonych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej lub ciepła.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Trzy przypadki

Pierwszy taki przypadek to polecenie od właściwego operatora systemu elektroenergetycznego wytworzenia energii elektrycznej w ilości wyższej od średniej wytwarzanej w analogicznym okresie w ostatnich trzech latach.

Drugi to nieprzewidziane istotnego zwiększenia produkcji energii elektrycznej lub ciepła.

Trzeci to wystąpienie, z przyczyn niezależnych, nieprzewidzianych, istotnych ograniczeń w dostawach paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.

Zapasy węgla - wymogi

W przypadku węgla kamiennego, zapasy mają odpowiadać co najmniej 20-dobowemu zużyciu, jeśli kolanie, dostarczającego łącznie 70 proc. przewidywanego zużycia są w odległości większej niż 50 km. Jeżeli te warunki nie są spełnione, zapasy mają odpowiadać co najmniej 30-dobowemu zużyciu.

W przypadku dostarczania węgla taśmociągami bezpośrednio z kopalni zapasy mogą być 3-dobowe, pod warunkiem, że dostawca jest zobowiązany umową do gromadzenia co najmniej 14-dobowego zużycia na dostępnym dla odbiorcy składowisku.

Dodatkowo przedsiębiorstwo energetyczne, które skorzystało z możliwości obniżenia zapasów paliw, jest obowiązane do uzupełnienia zapasów paliw do wielkości określonych w rozporządzeniu, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczęto ich obniżanie.

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości