Energa zbuduje elektrownię w Ostrołęce

Z kraju

ENERGANależące do Energi Elektrownie Ostrołęka są największym producentem energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce

Zarząd Grupy Energa SA uchylił decyzję o wstrzymaniu budowy elektrowni w Ostrołęce - podała spółka. Celem ponownego uruchomienia projektu jest osiągnięcie gotowości przetargowej oraz wyłonienie generalnego wykonawcy elektrowni węglowej o mocy 1000 MW.

We wtorek po południu spółka poinformowała w komunikacie, że "Zarząd Grupy Energa SA uchylił decyzję z 2012 r. o wstrzymaniu budowy bloku energetycznego w Ostrołęce (...) Rada Nadzorcza Grupy Energa SA pozytywnie zaopiniowała ten kierunek działania".

Odmrożenie projektu

Uchwałę w sprawie wstrzymania realizacji projektu budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce podjął we wrześniu 2012 roku ówczesny zarząd spółki. Ponad miesiąc temu minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji prasowej w Gdańsku zapowiedział, że budowa elektrowni w Ostrołęce będzie kontynuowana. - Z punktu widzenia właścicielskiego i bezpieczeństwa energetycznego Polski przygotowana i zatrzymana budowa elektrowni w Ostrołęce będzie kontynuowana - zapowiedział Tchórzewski. "Decyzja o odmrożeniu projektu oznacza otwarcie ścieżki proceduralnej dla prac przygotowawczych, których finałem powinno być zamknięcie struktury finansowania i wyłonienie generalnego wykonawcy" - podkreśla cytowany w komunikacie Dariusz Kaśków, prezes zarządu Energa SA.

Cele spółki

Spółka podała, że "celem ponownego uruchomienia projektu jest osiągnięcie gotowości przetargowej, a następnie wyłonienie generalnego wykonawcy nowoczesnej elektrowni węglowej o mocy 1000 MW". Zapowiedziano, że "równolegle podjęte zostaną działania zmierzające do pozyskania inwestora strategicznego lub współinwestora, którego zaangażowanie jest konieczne ze względu na skalę inwestycji oraz wypracowania rekomendowanej struktury finansowania projektu". "Głównym założeniem jest ustrukturyzowanie finansowe tego projektu poza bilansem Grupy Energa" - czytamy w komunikacie. "Projekt Ostrołęka C wpisuje się w rządowe plany związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Dla przeprowadzenia projektu potrzebne są mechanizmy prawne i systemowe wspierające realizację nowych inwestycji w energetyce konwencjonalnej" - podała Energa SA. Kaśków ocenił, że "otoczenie regulacyjne i polityka energetyczna państwa ma zasadnicze znaczenie dla rentowności produkcji energii w długim okresie oraz dla finansowania samych inwestycji. Dlatego plan budowy nowych mocy powinien być spójny z polityką energetyczną Polski, której podstawą przez długie lata pozostanie węgiel". Podkreślił, że "przygotowywane obecnie przez rząd zmiany regulacyjne zmierzają w kierunku stworzenia takich mechanizmów, które wspierać będą inwestycje w wysokosprawną energetykę konwencjonalną". Ocenił, że wśród kluczowych rozwiązań, które dadzą szanse na realizację rentownych przedsięwzięć w tym obszarze, znajdują się m.in. rynek mocy i kontrakty różnicowe. "Stworzenie w Polsce dobrze funkcjonującego rynku mocy pozwoli zastąpić zdekapitalizowane elektrownie nowymi, wysokosprawnymi, które stanowić będą niezbędne uzupełnienie dla rozwijającego się sektora energii odnawialnej" - czytamy w komunikacie. Jak podała spółka, według obecnych danych do 2020 r. powinno zostać oddanych 6 GW nowych mocy, a z systemu zostanie wycofane 4,2 GW w przestarzałych siłowniach. Zdaniem wielu ekspertów, aby w przyszłej dekadzie uniknąć ryzyka blackoutu, już dzisiaj powinny zapadać decyzje o nowych inwestycjach. Jak wynika z raportu operatora systemu przesyłowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), w miesiącach jesienno-zimowych 2020 r. w Polsce może wystąpić niedobór rezerw mocy w systemie energetycznym. PSE podkreśliły, że aby zapewnić w Polsce bezpieczne dostawy energii, trzeba terminowo oddać wszystkie budowane i planowane bloki energetyczne, a do tego utrzymać eksploatację istniejących źródeł o mocy w sumie ok. 5,8 GW.

Jedyne źródło systemowe

Należące do Energi Elektrownie Ostrołęka są największym producentem energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Tworzą je dwa zakłady: Elektrociepłownia Ostrołęka - oddana do eksploatacji w 1956 r. i Elektrownia Ostrołęka - zbudowana w 1972r. Elektrownia Ostrołęka składa się z trzech bloków energetycznych o mocy 221 MW, 200 MW i 226 MW. i jest jedynym systemowym źródłem energii elektrycznej w północno - wschodniej części Polski. Energa to jedna z czterech największych krajowych grup energetycznych. Jest też jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Zasila w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Eksploatuje ponad 182 tys. km linii energetycznych. W 2015 r. dostarczyła 21,5 TWh energii. Sieć dystrybucyjna obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., czyli ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ENERGA