Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Prezydent podpisał ustawę

Z kraju

Prezydent Duda o programie Emerytura plustvn24
wideo 2/7

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku. Oznacza to, że wraz z majowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają dodatkowo dokładnie 888,25 złotych netto.

- To moment wielkiej radości i satysfakcji, że ten kolejny element polityki ukierunkowanej na działania prospołeczne i prosocjalne możemy dzisiaj zrealizować w Pałacu Prezydenckim, jako ostatni element procesu legislacyjnego przed publikacją ustawy - powiedział prezydent Andrzej Duda. Wskazał, że dzięki niej budżety emerytów i rencistów zostaną zasilone dodatkową kwotą. - To jest jednorazowe świadczenie skierowane do prawie 10 milionów Polaków – ludzi, którzy w znakomitej większości liczą pieniądze do końca miesiąca i nie mają rewelacyjnej sytuacji materialnej - powiedział. Prezydent podkreślił, że 1100 złotych brutto, czyli 888 złotych netto, to "kwota niebagatelna, która z pewnością pozwoli zaspokoić wiele potrzeb". - Pierwsze wypłaty wpłyną do emerytów i rencistów 30 kwietnia, kolejne w terminach, w których są zawsze co miesiąc wypłacane (świadczenia - red.) - poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska.

Bez wniosku

Zgodnie z uchwaloną na początku kwietnia ustawą świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. "Trzynastą emeryturę" otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tak zwaną matczyną emeryturę, jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia.

Świadczenia będą ustalane z urzędu, emeryci i renciści nie będą musieli składać wniosku o "trzynastkę".

Emerytura plus - wypłaty

Większość świadczeń Emerytura plus zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza. Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 milionów świadczeniobiorców (około 6,96 miliona emerytów i 2,62 miliona rencistów, w tym 282 tysiące rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 miliarda złotych. "Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 – Obrona narodowa, części 37 – Sprawiedliwość oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne na 2019 r." – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Ustawa zakłada, że jednorazowe świadczenie będzie wypłacane tylko w 2019 roku. Kontynuacji świadczenia nie przewiduje również Aktualizacja Programu Konwergencji na lata 2019-2022 przygotowana przez Ministerstwo Finansów, choć jak zapewniali podczas wtorkowej konferencji prasowej europosłowie PiS: Karol Karski oraz Ryszard Czarnecki, Emerytura plus jest docelowo programem wieloletnim.

Autor: mb / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24