Z kraju

Podwyżki i trzynastki dla emerytów. Rząd pokazuje projekty

Z kraju

Główny ekonomista ZUS o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę
Główny ekonomista ZUS o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturęTVN24 BiS
wideo 2/8

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy dotyczący podwyżek dla emerytów i rencistów oraz projekt w sprawie trzynastej emerytury. Oba trafiły do konsultacji społecznych.

Pierwszy projekt ustawy zakłada zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, ale przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki emerytury i renty na poziomie 70 zł. Rząd chce też podwyższenia najniższych świadczeń odpowiednio do: 1200 zł brutto - w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, oraz 900 zł brutto - w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Sposób waloryzacji

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej wskazuje, że przy proponowanej w projekcie zmianie sposobu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, osoby pobierające najniższe emerytury i renty dostałyby kwotę waloryzacji na poziomie 100 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 75 zł). Resort zwraca uwagę, że gdyby zastosowano dotychczasowe zasady waloryzacji świadczeń, emeryci i renciści otrzymaliby kwotę 35,64 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 26,73 zł). "Tak więc w przypadku najniższych emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – w stosunku do obecnie obowiązujących zasad waloryzacji – podwyżka świadczenia byłaby wyższa o 64,36 zł. Oznacza to tym samym, że świadczenia te zostałyby podwyższone o 9,09 proc., zamiast o 3,24 proc. (przy zachowaniu w 2020 r. dotychczasowych zasad waloryzacji świadczeń)" - podkreśla resort.

MRPiPS wyjaśnia, że zgodnie z obecnym stanem prawnym, wszystkie wypłacane świadczenia są podwyższane o ten sam procent, w związku z czym im niższe świadczenie, tym niższa kwota podwyżki. W tym samym tempie wzrastają również minimalne emerytury i renty. Resort przypomina, że w ostatnich latach zasady waloryzacji były modyfikowane. W 2019 r. emerytury i renty wzrosły o ustawowy wskaźnik waloryzacji (102,86 proc.), jednak nie mniej niż o 70 zł. Obecnie minimalne świadczenia wynoszą 1100 zł.

Jak wynika z oceny skutków regulacji projektu ustawy wydatki związane ze zmianą zasad waloryzacji w 2020 roku wyniosą 1,8 mld zł. W 2020 roku środki w wysokości 726 mln zł pochodzić będą z ZUS, a 813 mln zł z KRUS. Pozostałe środki pochodzić będą z Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego. W ciągu 10 lat wydatki na zmiany zasad waloryzacji wyniosą 24,5 mld zł.

Trzynasta emerytura

Drugi projekt dotyczy wypłaty trzynastej emerytury. Z danych przekazanych przez MRPiPS wynika, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostałoby wypłacone dla ok. 9,8 mln osób, w tym 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W 2020 r. ma to kosztować ok. 11,75 mld zł.

Ministerstwo podało, że proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

To, że od 2020 r. tzw. trzynasta emerytura będzie gwarantowana ustawą i będzie rozwiązaniem stałym zapowiedział w swoim expose premier Mateusz Morawiecki. "Trzynastka" po raz pierwszy została wypłacona w 2019 r. Wsparcie trafiło łącznie do 9,8 mln osób.

Wcześniej, na początku września 2019 roku, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapewniał, że "w roku 2021 ogromna większość emerytów otrzyma drugą trzynastkę. Czyli nie jedną trzynastkę, a dwie trzynastki".

Zapowiedź w sprawie tak zwanej czternastej emerytury znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości