Spór w rządzie o płacę minimalną. "Musimy jeszcze poczekać"

Z kraju

Wysokość płacy minimalnej. Rafalska: musimy jeszcze poczekaćTVN24BiS /
wideo 2/5

Mimo wczorajszych zapowiedzi dziś na Radzie Ministrów nie zapadła decyzja w sprawie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia. - Ministerstwa są w trakcie uzgodnień. Musimy jeszcze chwilę poczekać co do ostatecznego uzgodnienia - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

- To zostanie uzgodnione między ministrami w trybie obiegu - powiedziała Rafalska i dodała, że minimalne wynagrodzenie w Polsce w ostatnim czasie bardzo rosło. - Ten wzrost, który wynika z ustawowego ustalenia, wynosi dzisiaj 116 złotych i 70 groszy, podczas gdy w zeszłym roku wynosił niespełna 50 złotych - dodała. Rafalska stwierdziła, że czasami oczekiwania ministra pracy są wyższe niż możliwości budżetu państwa. - A wiodącą rolę ma tu minister finansów, który odpowiada za całość budżetu państwa. Musimy jeszcze chwilę poczekać co do ostatecznego uzgodnienia - powiedziała minister rodziny i pracy.

Zapowiedzi

W poniedziałek Elżbieta Rafalska w radiowej Jedynce stwierdziła, że jej resort zaproponował podwyższenie minimalnego wynagrodzenia do 2250 złotych. - Nasza propozycja na tym etapie nie została zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów, jest tu rozbieżność - mówiła. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej dodała, że "jutro (we wtorek - red.) jest Rada Ministrów i będzie rozstrzygnięcie, ponieważ w terminie do 15 czerwca partnerom i Radzie Dialogu Społecznego musimy przedstawić propozycję".

Przepisy

Zgodnie z przepisami Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Projekt musi zaopiniować strona społeczna. Jeśli nie wypracuje wspólnego stanowiska, wysokość płacy minimalnej - tak jak w ubiegłym roku - zostanie ustalona poprzez rozporządzenie. Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Ustawa precyzuje, kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane: m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp. Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę dotyczą m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie dotyczy też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu.

Jak jest teraz?

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosi 2100 zł. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 rok. Minimalna stawka godzinowa to 13,70 zł.

Wynagrodzenia w PolsceMaciej Zieliński/PAP/Infografika

Autor: msz / Źródło: tvn24bis.pl,

Tagi:
Raporty: