Spór dwóch ministerstw o płacę minimalną. Rafalska: jest rozbieżność

Z kraju

Rafalska o płacy minimalnej w Polskim RadiuPolskie Radio
wideo 2/4

Mój resort zaproponował podwyższenie minimalnego wynagrodzenia do 2250 złotych. Nasza propozycja na tym etapie nie została zaakceptowana przez ministerstwo finansów, jest tu rozbieżność - powiedziała w radiowej Jedynce Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak mówiła Rafalska "wzrost ustawowy, minimalny, który odnosi się do minimalnego wynagrodzenia wynosi 116,70 złotych".

- Mój resort zaproponował wzrost minimalnego wynagrodzenia, jego podwyższenie do kwoty 2250 złotych. W poprzednim układzie, o którym mówiłam, byłoby to 2216,70 złotych - podkreśliła.

Rozbieżność

Dodała, że ta propozycja nie została zaakceptowana przez resort finansów. - Jutro jest Rada Ministrów i będzie rozstrzygnięcie, ponieważ w terminie do 15 czerwca partnerom i Radzie Dialogu Społecznego musimy przedstawić propozycję i jeżeli partnerzy swojej propozycji nie uzgodnią, to ostateczne ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia i również stawki godzinowej odbędzie się do 15 września - mówiła.

Rafalska mówiła, że propozycja jej resortu "pozwoli utrzymać relację minimalnego wynagrodzenia na poziomie 47,2 proc. w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia". - Nie chcemy, żeby uciekło nam przeciętne wynagrodzenie - podkreśliła.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosi 2,1 tys. złotych brutto. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 rok. Z kolei minimalna stawka godzinowa wynosi obecnie 13,70 złotych. Resort pracy zaproponował podniesienie tych stawek.

Przepisy

Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Projekt musi zaopiniować strona społeczna. Jeśli nie wypracuje wspólnego stanowiska, wysokość płacy minimalnej - tak jak w ubiegłym roku - zostanie ustalona poprzez rozporządzenie.

Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Ustawa precyzuje, kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane: m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia.

Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.

Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę dotyczą m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie dotyczy też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu.

Autor: tol//dap / Źródło: Polskie Radio, PAP