Przekop Mierzei Wiślanej. Wykonawca już na placu budowy

Z kraju

Tak będzie wyglądał kanał na Mierzei WiślanejMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
wideo 2/2

Urząd Morski w Gdyni przekazał w piątek polsko-belgijskiemu konsorcjum teren, na którym prowadzona będzie budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślanej. Inwestycja ma kosztować 992 miliony złotych.

Jak podała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, polsko-belgijskie konsorcjum NDI i Besix pracuje nad harmonogramem prac budowlanych i dokumentami kontraktowymi, wymaganymi przed rozpoczęciem robót. - Teren prac zostanie zabezpieczony, z zachowaniem ciągłości komunikacji drogowej - dodała.

Przekop Mierzei Wiślanej

Na początku października w Elblągu podpisano umowę w sprawie budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Konsorcjum wybuduje port osłonowy od strony Zatoki Gdańskiej, kanał żeglugowy ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski mówił podczas uroczystości podpisania umowy, że wykonawca zacznie swoje prace od budowy przyczółków i nabrzeży od strony Zalewu Wiślanego i od strony Zatoki Gdańskiej, tak aby materiał i różnego rodzaju konstrukcje, które są potrzebne do realizacji przedsięwzięcia, były transportowane drogą wodną, odciążając w ten sposób mieszkańców i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Po tym wykonane zostaną budowle hydrotechniczne od strony Zatoki Gdańskiej, następnie przejście przez Mierzeję Wiślaną, śluza wraz z bramami, dwoma mostami oraz hydrotechnika, zapewniająca dostęp do kanału od strony Zalewu Wiślanego. Na końcu zbudowana zostanie sztuczna wyspa o ponad 100-hektarowej powierzchni, która będzie służyła faunie i florze. Wyspa będzie siedliskiem w ramach ochrony środowiska.

Tak ma wyglądać kanał na Mierzei Wiślanej - ZOBACZ FILM

Koszt inwestycji

Według resortu gospodarki morskiej budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około kilometr długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 metrów, długości 100 metrów, szerokości - 20 metrów. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.

Koszt całej inwestycji szacowany jest na 2 miliardy złotych. - Tak szacujemy na podstawie rozstrzygniętego pierwszego etapu przetargu i szacunków drugiego przetargu, który będzie ogłoszony na kolejną część. Wydaje nam się, że na chwilę obecną ta kwota wyczerpuje potrzeby inwestycji. Te pieniądze są, uchwała jest u premiera i za chwilę będzie podpisana - mówiła we wrześniu wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. Rozstrzygnięty już przetarg na wykonanie pierwszej części inwestycji nie obejmuje całości budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Dotyczył budowy portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Ogłoszenie drugiej części budowy kanału ma nastąpić jesienią. Postępowanie będzie dotyczyło prac na rzece Elbląg, czyli obudowy brzegów oraz robót czerpalnych. Ogłoszenie ostatniego, trzeciego postępowania - na roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym - wstępnie zaplanowano za 1,5-2 lata.

Kontrowersje

Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm rządzących - do inwestycji swoje zastrzeżenia zgłaszali między innymi ekolodzy, burmistrz Krynicy Morskiej, Zarząd Województwa Pomorskiego. Wskazywali na to, że inwestycja ma powstać na terenach cennych przyrodniczo i turystycznie.

Pod koniec lutego zakończyła się wycinka drzew w związku z przygotowaniem do przekopu. Objęła ona około 25 hektarów, tj. około 0,5 procent obszaru leśnego na Mierzei Wiślanej.

Inwestycją zainteresowała się również Komisja Europejska. W połowie grudnia 2018 roku KE zwróciła się do polskich władz z pismem w sprawie raportu oddziaływania na środowisko i pozytywnej decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Budowa kanału żeglugowego jest też droższa, niż zakładano. Rząd planował przeznaczyć na pierwszą część inwestycji około 718 milionów złotych. Minister Gróbarczyk podkreślał jednak, że dodatkowe finansowanie będzie zapewnione.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24