Cukier tanieje. Bo jest go dużo

Z kraju

ShutterstockŚrednia cena detaliczna w kwietniu br. wyniosła 3,17 zł/kg

Na krajowym rynku tanieje cukier. Powodem spadku cen była duża jego podaż przy niewielkich zmianach popytu ze strony przemysłu przetwórczego oraz spadek cen tego surowca na świecie - informuje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) wynika, że ceny zbytu cukru w workach spadły w kwietniu br. o 0,4 proc. do 2,60 zł/kg, były jednak o 15 proc. wyższe niż przed rokiem. Ceny zbytu cukru paczkowanego w kwietniu br. spadły o 1,5 proc. do 2,64 zł/kg, ale nadal były o 6 proc. wyższe niż przed rokiem. Średnia cena detaliczna w kwietniu br. wyniosła 3,17 zł/kg i była nieznacznie niższa niż w marcu, ale nadal o ponad 15 proc. wyższa niż w kwietniu 2016 r.

Przemysł może ucierpieć

- Jeżeli spadkowa tendencja utrwali się w kolejnych miesiącach, to krajowi eksporterzy będą uzyskiwali niskie ceny - podkreśla Szajner. Jego zdaniem, "dalszy spadek cen na krajowym rynku będzie miał negatywny wpływ na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego i dochodowość uprawy buraków cukrowych". Jak wskazuje ekspert, wysokie ceny detaliczne spowodowały, że w 2016 r. bezpośrednie spożycie cukru (bez artykułów spożywczych zawierających cukier) w gospodarstwach domowych spadło średnio o 6,5 proc. do 12,2 kg/osobę. Najwięcej cukru zjada się w gospodarstwach domowych rolników, najmniej w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek. Od lutego br. światowe ceny cukru maleją. W kwietniu br. cukier biały potaniał do 467 USD/tonę, a cukier surowy - do 360 USD/tonę. - Spadek cen cukru jest wynikiem dużej podaży, przy niewielkich zmianach popytu oraz relatywnie niskich cen paliw (ropy naftowej) - wyjaśnia ekspert. Od 1 października br. zniesione zostanie limitowanie produkcji cukru w UE. Polska jest trzecim producentem tego surowca w Europie. Według eksperta, relatywnie dobra koniunktura na światowym i krajowym rynku cukru miała wpływ na zwiększenie powierzchni zasiewów buraków cukrowych w sezonie cukrowniczym 2017/2018 do ok. 220 tys. ha. Siewy i wschody buraków przebiegały w optymalnych terminach agrotechnicznych i korzystnych warunkach pogodowych. Jeżeli średni plon buraków wyniesie ok. 630 ton/ha, a zbiory ok. 13,9 mln ton, to produkcja cukru może zwiększyć się do 2,2 mln ton (w sezonie 2016/2017 produkcja cukru wyniosła ponad 2 mln ton). Produkcja będzie większa od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, które jest szacowane na ok. 1,75 mln ton - informuje IERiGŻ.

Autor: tol/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock