Z kraju

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Z kraju

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy?TVN Turbo
wideo 2/5

Egzaminator w ciągu dnia będzie mógł przeprowadzić maksymalnie dziewięć egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B. Wyznaczane będą ponadto konkretne godziny egzaminu - takie zmiany w przepisach wprowadziło Ministerstwo Infrastruktury. Będą także ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zdających egzamin praktyczny na kategorię AM. Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca, ale część zmian zacznie obowiązywać dopiero za pół roku.

Najwyżej dziewięć egzaminów

Nowelizacja przepisów przewiduje, że egzaminator w ciągu dnia będzie mógł przeprowadzić maksymalnie 9 egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kat. B oraz nie więcej niż jeden egzamin praktyczny w ciągu 50 minut.

"Zmiana była podyktowana koniecznością likwidacji wymagań ilościowych co do liczby przeprowadzanych egzaminów w ciągu dnia, stawianych egzaminatorom przez ich pracodawców. Egzaminatorzy będą mieli więcej czasu na spokojną i bardziej obiektywną ocenę umiejętności kandydatów na kierowców" - informuje resort. Jak tłumaczy ministerstwo, egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy będzie się rozpoczynał dokładnie o godzinie wskazanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, gdyż zbyt długi czas oczekiwania na egzamin powoduje większy stres u zdających i niejednokrotnie wpływa negatywnie na wynik egzaminu.

Nowelizacja przewiduje też, że osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zdawać egzaminu praktycznego na kategorię AM prawa jazdy (obecnie egzamin odbywa się wyłącznie przy użyciu motoroweru), będą mogły korzystać z czterokołowca lekkiego. Kategoria AM uprawnia do kierowania zarówno motorowerami, jak i czterokołowcami.

Bez pieczęci

Zmiany dostosowują ponadto dotychczasowe przepisy do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Po ich wprowadzeniu egzaminatorzy, instruktorzy i wykładowcy nie będą musieli stosować na dokumentach pieczęci, wystarczy podpis (imię i nazwisko) oraz numer uprawnień. Resort poinformował, że odpowiednie zmiany przepisów wprowadzone zostały w rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach oraz w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca, jednak część zmian - w tym ograniczenie dotyczące liczby egzaminów praktycznych oraz rozpoczęcie części praktycznej egzaminu o wyznaczonej godzinie - zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 roku.

Autor: tol//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości