Ponad 20 tysięcy klientów może zmienić dostawcę prądu i gazu

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Wypowiedzi Sasina na temat rekompensat za podwyżki cen prąduTVN24, Radio Zet, RMF FM
wideo 2/4
TVN24, Radio Zet, RMF FMWypowiedzi Sasina na temat rekompensat za podwyżki cen prądu

Spółka E2 Energia zaprzestaje sprzedaży energii elektrycznej i gazu - poinformował w piątkowym komunikacie Urząd Regulacji Energetyki.

Spółka poinformowała o zaprzestaniu sprzedaży od piątku, 5 czerwca 2020 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klienci tej spółki zostaną objęci systemem sprzedaży rezerwowej. Z informacji dostępnych na stronie firmy wynika, że E2 Energia miała ponad 20 tysięcy klientów.

E2 Energia kończy sprzedaż energii i gazu

"Obowiązujące w Polsce rozwiązania systemowe gwarantują odbiorcom, że utrata dotychczasowego sprzedawcy nie oznacza utraty ciągłości dostaw energii lub gazu. Energię elektryczną lub paliwa gazowe dostarczy w takiej sytuacji sprzedawca rezerwowy. Gwarantuje to umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa" - czytamy w komunikacie URE.

Dotychczasowi klienci firmy E2 Energia nie muszą podejmować zatem żadnych działań. Sprzedaż rezerwowa zostanie uruchomiona przez dystrybutora, który automatycznie przełączy klientów na usługi sprzedawcy rezerwowego wskazanego przez odbiorców w umowie. "Jeśli natomiast w umowie nie został wskazany taki sprzedawca, jego funkcję na rynku gazu dla odbiorców przyłączonych do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa będzie pełnił PGNiG Obrót Detaliczny, a na rynku energii tzw. sprzedawca z urzędu" - podał URE.

Urząd zastrzegł, że cena energii elektrycznej w ramach sprzedaży rezerwowej może być wyższa niż średnie ceny na rynku. "W interesie odbiorcy zatem będzie jak najszybszy przegląd ofert firm konkurencyjnych i ewentualne dokonanie wyboru nowego sprzedawcy" - dodano w komunikacie.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Umowa sprzedaży rezerwowej

URE przypomniał, że umowa sprzedaży rezerwowej jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej lub paliwa gazowego. Umowa ta może ulec rozwiązaniu: w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym odbiorca może wskazać późniejszy jej termin wypowiedzenia.

Odbiorca nie może zostać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego kosztami z tytułu wcześniejszego rozwiązania tej umowy. 

E2 Energia w komunikacie zamieszczonym na stronie prosi, by wszelkie ewentualne pytania kierować na adres e-mail: bok@e2energia.pl lub numer telefonu (32) 722 06 33.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock