Duże zmiany w sprawie meldunków. Od stycznia nowości dla mieszkańców

Z kraju

Meldunek załatwisz przez internet. Zmiany weszły w życietvn24
wideo 2/6

Od poniedziałku obowiązek meldunkowy załatwisz przez internet. Uruchomiona została nowa e-usługa, przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak wskazuje w poniedziałkowym komunikacie resort cyfryzacji, przez internet można zameldować się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz - jako pełnomocnik - innej osoby.

Jak to zrobić?

Aby skorzystać z nowej usługi należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl, następnie wybrać interesującą usługę (meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGO).

Kolejny krok to wybranie opcji - zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby. Warto przy tym pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać się mogą m.in. skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu. W przypadku gdy meldujemy samych siebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie upoważnienia w formie załącznika.

Za darmo

Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) - zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania. Resort cyfryzacji wskazuje, że urzędnik zamelduje osobę od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Dodano, że jeśli do formularza zostały dołączone skany dokumentów - urzędnik może poprosić o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości dojdzie do zameldowania. Usługa jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie również wydane zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które urząd wyda bez konieczności wnioskowania. Płatne - 17 zł - jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. O nie również możemy zawnioskować online. Wystarczy we wniosku zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru mamy kilka sposobów odbioru zaświadczenia - odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocztowa lub przesłana na skrzynkę ePUAP - wersja elektroniczna.

Kolejna usługa

E-meldunek jest kolejną usługą, uruchomioną przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Bez konieczności wychodzenia z domu można już m.in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego i za to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.

Obowiązek meldunkowy zostaje

Możliwość zameldowania przez internet to efekt noweli ustawy o ewidencji ludności. Dokument zakłada także rezygnację z - planowanej wcześniej od 1 stycznia 2018 r. - likwidacji obowiązku meldunkowego.

Jak przekonuje MSWiA, pozostawienie obowiązku meldunkowego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków administracji publicznej związanych z głosowaniem w wyborach oraz realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. emerytur, rent, dodatków, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych.

Wniosek o dowód i PESEL razem

Celem ustawy jest również uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Po zmianach mają go dostawać wszyscy cudzoziemcy meldujący się na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski.

"Efektem zaproponowanych regulacji w tym zakresie będzie gromadzenie informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na czas pobytu, w centralnym rejestrze PESEL" - napisano.

Zmiany mają także umożliwić uzyskanie numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego. Obecnie obywatele polscy mieszkający w Polsce, którzy nie mają numeru PESEL, a chcą otrzymać dowód osobisty, muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o numer PESEL, składając wniosek do gminy, a dopiero potem wnioskować o wydanie dowodu osobistego.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock