Rewolucja w zamówieniach publicznych. Projektem zajmie się rząd

Z kraju

P. Tracz / KPRMRząd na najbliższym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem, który ma upowszechnić faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

Rząd na poniedziałkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem, który ma upowszechnić faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych. Omówi też założenia do projektu rozporządzenia wdrażającego kolejny mechanizm unijnej pomocy dla producentów za wycofanie z rynku owoców i warzyw.

Projekt założeń do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych powstał w Ministerstwie Rozwoju. Przewiduje w pierwszym kroku wprowadzenie obowiązku przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez zamawiających oraz możliwość wystawiania takich faktur przez wykonawców zamówień publicznych. Po dwóch latach od wejścia w życie przepisów obowiązek ten ma objąć obie strony. E-faktury ustrukturyzowane pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Sensem ich wprowadzenia jest wyeliminowanie udziału ręcznego wprowadzania danych do systemu, co jest konieczne przy dokumentach papierowych i innych formach e-faktur, np. w postaci obrazu graficznego.

Wzrost konkurencyjności

Nowe przepisy miałyby wprowadzić również m.in. możliwość elektronicznego przetwarzania dokumentów, związanych z realizacją zamówień publicznych, w tym szczególnie: faktury korygującej, noty księgowej, zamówienia, potwierdzenia dostawy, protokołu zdawczo-odbiorczego. Potrzeba zmian w przepisach - napisano w uzasadnieniu projektu - wynika przede wszystkim z konieczności wdrożenia przepisów unijnych.

Według MR przejście na obrót ustrukturyzowanymi e-fakturami przyczyni się jednak także do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym zwiększy udział polskich przedsiębiorców w rynkach zamówień publicznych innych państw członkowskich UE, obniży koszty transakcyjne w obrocie gospodarczym i w sprzedaży konsumentom indywidualnym i będzie miało korzystny wpływ na rozwój krajowego rynku płatności bezgotówkowych.

Rosyjskie embargo

Rada Ministrów rozpatrzy w poniedziałek także projekt rozporządzenia wdrażającego kolejny mechanizm unijnej pomocy dla producentów za wycofanie z rynku owoców i warzyw. Wsparcie ma częściowo rekompensować straty z powodu rosyjskiego embarga. Brak eksportu spowodował nadwyżki na rynku, których nie można sprzedać. Zgodnie z projektem rozporządzenia producent będzie mógł zgłosić Agencji Rynku Rolnego chęć przekazania określonych owoców lub warzyw na cele charytatywne w zamian za unijną rekompensatę. Pojedynczy producent będzie mógł bezpłatnie dostarczyć do organizacji pożytku publicznego (w zamian za unijne wsparcie) maksymalnie 200 ton produktu. Polska może w ten sposób zagospodarować 90 400 ton jabłek i gruszek oraz 10 900 ton - marchwi, pomidorów, papryki słodkiej, ogórków i korniszonów.

Inne projekty

Ministrowie zajmą się również przygotowanym przez resort sprawiedliwości projektem mającym na celu m.in. ulepszenie skarg na przewlekłość postępowań oraz wprowadzającym nowy typ kary dyscyplinarnej dla sędziów, a także jawność sędziowskich oświadczeń majątkowych.

Omówi także, powstałą w związku z przypadkami ASF, propozycję resortu rolnictwa zmierzającą do ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Ministrowie wysłuchają też informacji o planowanych przekształceniach w szkolnictwie wyższym i nauce, którą przedstawi wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Rząd zapozna się też z informacją dotycząca warunków ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto oraz Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu.

Autor: mb//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: P. Tracz / KPRM

Raporty: