Z kraju

Tak mają wyglądać e-dowody. Ministerstwo pokazało wzór nowych dokumentów

Z kraju

Okoński: e-dowody mają wesprzeć cały proces cyfryzacjitvn24
wideo 2/4

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do konsultacji międzyresortowych rozporządzenie dotyczące wzoru graficznego nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Zmianie ulegnie między innymi umiejscowienie danych zawartych na dowodzie - poinformował resort w piątkowym komunikacie.

Rozporządzenie jest ściśle związane z nowelizowaną ustawą o dowodach osobistych. Przepisy ustawy zakładają, że dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

E-dowód usprawniał będzie też komunikację obywateli z administracją i podmiotami komercyjnymi – pozwoli między innymi na korzystanie z usług online.

Wygląd nowych dowodów

Jak czytamy w komunikacie, na awersie nowego dowodu osobistego znajdą się imię, nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo jego posiadacza. Oprócz tego widnieć będzie na nim numer dowodu osobistego, termin ważności i numer CAN (który zapewnia nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart).

Rewers dokumentu będzie zawierał numer PESEL, miejsce urodzenia i nazwisko rodowe posiadacza, a także imiona jego rodziców. Zamieszczona zostanie też data wydania dokumentu, organ wydający i numer dowodu. Ministerstwo poinformowało, że zmiana rozmieszczenia pól stałych w warstwie graficznej ma na celu dostosowanie dokumentu do norm określonych w dokumencie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) numer 9303.

"Zalecenia ICAO określają między innymi zasady rozmieszczenia na dokumentach danych osobowych i danych dokumentu. Co istotne, obecnie trwają prace nad unijnym rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE – ustala ono, że dokumenty będą musiały być zgodne właśnie z zaleceniami ICAO. Oznacza to, że polskie dowody osobiste będą w tym zakresie dostosowane do przyszłego prawa unijnego" - tłumaczy MSWiA.

Wzory nowych dowodów przesłane tvn24bis.pl przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Dokumenty dla dzieci

Rozporządzenie, które MSWiA skierowało do konsultacji międzyresortowych, wprowadza także zmiany dotyczące dowodów osobistych wydawanych dzieciom. Zgodnie z propozycją, dzieci do piątego roku życia, na zdjęciach zamieszczonych w dowodzie, będą mogły mieć zamknięte oczy, inny niż naturalny wyraz twarzy i otwarte usta.

Dowód osobisty dzieci będzie mógł też odebrać każdy z rodziców. Obecnie może zrobić to tylko ten, który wnioskował o wydanie dokumentu. Projekt rozporządzenia wprowadza też zmiany w formularzach wniosku o dowód, a także reguluje techniczne kwestie dostarczania kodu odblokowującego certyfikat identyfikacji lub certyfikat podpisu osobistego. Ponadto dostosowuje do nowych regulacji ustawowych przepisy dotyczące zgłaszania utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

ZOBACZ PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

Nowe dowody od marca

Nowe dowody będą wydawane od marca 2019 roku. MSWiA przypomniało jednak, że nie będziemy musieli wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów, ponieważ zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu wejdzie w życie w marcu 2019 roku (wraz z nowelizowaną ustawa o dowodach osobistych).

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: MSWiA

Pozostałe wiadomości