Klienci pisali nawet do posłów. Więc ci ułatwią rozwiązywanie sporów

Z kraju

shutterstock.comDyrektywa ADR - o alternatywnych rozwiązywaniach sporów, powinna być wdrożona do 9 lipca 2015 r.

Skargi konsumenckie będzie można załatwić w jednym miejscu - zakłada prawo, nad którym pracuje Sejm. Obecnie problem ze skargami konsumenckimi jest na tyle duży, że trafiają one również do biur poselskich. W UE problem rozwiązano już dawno.

Skuteczniejsze załatwianie skarg konsumenckich, dzięki stworzeniu systemu instytucji mediacyjnych i arbitrażowych, przewiduje projekt zmian w prawie, nad którym w środę zaczęli pracować posłowie w komisjach. Zakłada on m.in. powołanie Rzecznika Praw Pasażera Kolei.

Rozwiązanie sporów

Chodzi o projekt ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich, który wdraża unijną dyrektywę ADR - o alternatywnych rozwiązywaniach sporów. Polska powinna już od roku mieć ją wdrożoną.

Dyrektywa ADR nakłada obowiązek posiadania systemu pozasądowego rozstrzygania sporów, który obejmie wszelkie spory między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikające z zawartych umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, w tym także umów zawartych za pośrednictwem internetu oraz umów transgranicznych.

Wiceprezes UOKiK Dorota Karczewska, przedstawiła projekt posłom z Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zaznaczyła, że problem ze skargami konsumenckimi jest na tyle duży, że trafiają one nawet do biur poselskich.

- Celem projektu jest zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów wyspecjalizowanych, oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste i skuteczne oraz szybkie metody alternatywnego rozwiązywania sporów - opisywała Karczewska.

Z zasady za darmo

Jak powiedziała Karczewska, chodzi o stworzenie dwóch systemów, które pozwolą składać skargi zarówno na piśmie, jak i przez internet. Dodała, że debata na temat modelu realizacji tych zadań toczyła się długo. Ostatecznie zdecydowano się na stworzenie mieszanego, publiczno-prywatnego systemu instytucji mediacyjnych, który będzie oparty w większości na już funkcjonujących instytucjach.

Tymi punktami, gdzie konsument będzie mógł wnosić o rozpatrzenie sporu mogą być podmioty prywatne, ale będą też podmioty publiczne: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Transportu Kolejowego (UTK), Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy. Dodatkowo powołany zostanie Rzecznik Praw Pasażera przy UTK. Wszystko będzie nadzorował UOKiK.

Jak mówiła, podmioty ADR-owe będą przewidywały różne formy mediacji i arbitrażu, a co do zasady postępowanie powinno być nieodpłatne, choć projekt daje możliwość wprowadzenia niewielkiej opłaty.

- Wiemy z doświadczenia, że konsumenci, zwłaszcza starsi, nie chcą chodzić do sądu, a ten system da im jakąś alternatywę - powiedziała wiceprezes UOKiK.

Ustawa miałaby wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od jej ogłoszenia.

Zobacz, mBank nie zgadza się z karą UOKiK, ale pieniądze zwróci:

mBank nie zgadza się z karą UOKiK, ale pieniądze zwróci

Autor: MS/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com