Polska gospodarka się rozpędza. NBP wskazuje dwa źródła

Z kraju

ShutterstockDynamika PKB w kolejnych latach przyspieszy

Dynamika PKB w kolejnych latach przyspieszy, a motorem wzrostu będą inwestycje oraz konsumpcja - wynika z projekcji Narodowego Banku Polskiego.

"Do zwiększenia się dochodów do dyspozycji ludności przyczynia się wdrożony od kwietnia br. program Rodzina 500 plus. Dodatkowe świadczenia rodzinne, ze względu na mechanizm międzyokresowego wygładzania ścieżki konsumpcji, przekładają się jednak na wzrost wydatków gospodarstw domowych z pewnym opóźnieniem. Pozytywnie na konsumpcję oddziaływać będą także bardziej optymistyczne nastroje konsumentów powiązane z poprawą ich sytuacji ekonomicznej" - napisano.

NBP podał, że dynamika nakładów brutto na środki trwałe przedsiębiorstw w horyzoncie projekcji spowolni w stosunku do lat 2014-2015.

"W szczególności w 2016 r. nastąpi spadek inwestycji, do czego w największym stopniu przyczyni się zakończenie absorpcji funduszy z perspektywy finansowej UE 2007-2013. Jednocześnie dopiero stopniowo wdrażane są projekty finansowane z funduszy perspektywy 2014-2020, co wynika z konieczności aktualizacji i weryfikacji planów inwestycyjnych oraz harmonizacji niektórych polskich przepisów z prawem unijnym" - napisano.

Tempo wzrostu

NBP podał, że tempo wzrostu produktu potencjalnego w horyzoncie projekcji ulega niewielkiemu przyspieszeniu, z 2,9 proc. r/r do 3,1 proc. r/r.

"Do końca 2018 r. będzie się ono zatem kształtować na poziomie niższym od wieloletniej średniej, po wyraźnym obniżeniu w następstwie światowego kryzysu finansowego. W horyzoncie projekcji w kierunku niższej dynamiki produktu potencjalnego będzie oddziaływać spadek zasobu siły roboczej oraz ograniczenie tempa akumulacji kapitału. Tendencjom tym będzie przeciwdziałał spadek stopy bezrobocia równowagi oraz przyspieszenie tempa wzrostu łącznej wydajności czynników produkcji" - napisano.

Poprawa salda

NBP podał, że w 2016 roku spodziewana jest dalsza poprawa salda handlowego ze względu na korzystną relację cen w handlu zagranicznym.

"Towarzyszyć jej jednak będzie silniejsze pogorszenie salda dochodów wtórnych i rachunku kapitałowego z uwagi na spadek napływu funduszy unijnych. W konsekwencji saldo rachunku bieżącego i kapitałowego obniży się względem rekordowej wielkości odnotowanej w ubiegłym roku" - napisano.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock