Pobyt w sanatorium może być droższy. Ministerstwo tłumaczy podwyżki

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP
Uzdrowiska mogą wznowić swoją działalnośćTVN24
wideo 2/3
TVN24Uzdrowiska mogą wznowić swoją działalność

Odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach może niedługo wzrosnąć – tak wynika z projektu rozporządzenia, które Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji.

Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego wprowadza zmianę ponoszonych przez świadczeniobiorcę częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu.

ZOBACZ PROJEKT

Ile wzrośnie koszt leczenia sanatoryjnego?

W uzasadnieniu wskazano, że konieczność podwyżki wynika ze wzrostu cen produktów spożywczych, energii elektrycznej, wody, środków czystości, niezbędnych do funkcjonowania sanatorium.

W ocenie skutków regulacji podano, że wzrost odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę korzystającego z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego kształtuje się w przedziale 14,70 zł - 58,80 zł za 21-dniowy turnus.

Finansowanie - jak przypomina MZ - podlega waloryzacji o sumaryczną wartość zmian średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli w kolejnym roku lub kolejnych latach, licząc od ostatniej waloryzacji, zmiana lub suma zmian tego wskaźnika przekroczy poziom 5 proc.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Uzdrowisko Ciechocinek