TVN24 Biznes | Z kraju

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy wciąż obowiązuje? Rzecznik ZUS wyjaśnia

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Program 500 plus. Maląg: od 1 lutego rusza nowy nabór wniosków
Program 500 plus. Maląg: od 1 lutego rusza nowy nabór wnioskówTVN24
wideo 2/6
TVN24 Program 500 plus. Maląg: od 1 lutego rusza nowy nabór wniosków

Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski przypomina, że z powodu sytuacji związanej z koronawirusem i obowiązującymi obostrzeniami rodzice nadal mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jego wysokość to 80 procent wynagrodzenia.

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem Rady Ministrów rodzice mogą z niego korzystać do 11 kwietnia.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Kiedy można otrzymać zasiłek?

Prawo do zasiłku przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały.

Dodatkowy zasiłek przysługuje także w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Zgodnie z przepisami do 11 kwietnia żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom osób, m.in. zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wykonujących działania ratownicze – wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej i inną formę wychowania przedszkolnego lub przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez taką placówkę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Ile wynosi zasiłek?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości