300 plus w nowej odsłonie. "Większa pewność co do jego ciągłego funkcjonowania"

Z kraju

Premier Morawiecki o programie Dobry Starttvn24
wideo 2/5

Program Dobry start ma być kontynuowany w kolejnych latach. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy w tej sprawie.

Po raz pierwszy program Dobry start objął uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018-2019. Świadczenie było wówczas wypłacane na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów. Teraz wypłata ma się odbywać na mocy ustawy. "Uregulowanie prawa do świadczenia dobry start w ustawie zapewni stabilizację tego świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania" - wskazano w uzasadnieniu. Tak jak dotychczas, rodzinom przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie Dobry start wynoszące 300 złotych na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Projekt przewiduje, że świadczenie będzie przysługiwać także na uczniów szkół dla dorosłych, w tym policealnych.

ZOBACZ PROJEKT USTAWY

Minister rodziny Elżbieta Rafalska w lutym informowała, że program Dobry start w roku szkolnym 2018-2019 cieszył się dużym zainteresowaniem i skorzystało z niego około 3,1 miliona rodzin i ponad 4,4 miliona dzieci.

Dobry start

Świadczenie będzie wypłacane niezależnie od dochodu rodziny. Przyznawanie i wypłata będzie zadaniem gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - powiatu. Wnioski o wypłatę świadczenia Dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020 drogą tradycyjną będzie można składać od 1 sierpnia, zaś elektronicznie od 1 lipca. Jeśli kompletny wniosek będzie złożony w lipcu lub sierpniu, wówczas świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do końca września (a nawet przed rozpoczęciem roku szkolnego). W przypadku wniosków składanych później, świadczenie będzie wypłacane w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zmiany w alimentach

Projekt przewiduje też kilka zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin.

Zaproponowano podwyższenie do 900 złotych kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od października 2020 roku. Poprzednia zmiana w tym zakresie, polegająca na podwyższeniu tego kryterium do 800 złotych na osobę w rodzinie, została wprowadzona w ubiegłym roku i będzie miała zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres rozpoczynający się od 1 października 2019 roku. Jednocześnie projekt przewiduje rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków budżetu państwa. "Zmiana ta ma na celu usunięcie nieuzasadnionej preferencji polegającej na niewliczaniu do dochodu rodziny stypendiów dla bezrobotnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy w stosunku do stypendiów dla bezrobotnych finansowanych ze środków UE, które składają się na dochód rodziny" - wskazano w uzasadnieniu. Zaproponowano również wprowadzenie regulacji, które jednoznacznie będą wskazywały, że nie usuwa się z Biur Informacji Gospodarczej informacji o długach dłużników alimentacyjnych wobec skarbu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dopóki długi te nie zostaną na rzecz skarbu państwa spłacone. Projekt doprecyzowuje też, że odpowiedzialność pracodawcy w przypadku bezumownego zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego lub wypłacania mu wynagrodzenia "pod stołem", skutkująca zwiększoną kwotą grzywny, ograniczona jest do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jednocześnie zaproponowano wprowadzenie regulacji stanowiącej, że Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni będą zarówno dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak i dłużnicy wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: