Dodatkowe 300 złotych na dziecko. Pamiętaj o tym terminie, żeby nie stracić pieniędzy

Z kraju

Minister rodziny o wnioskach o 300 plusRadiowa Jedynka
wideo 2/3

Od poniedziałku drogą internetową można składać wnioski o wypłatę wyprawki szkolnej w wysokości 300 złotych w ramach programu Dobry Start. Program obejmuje wsparciem 4,6 miliona uczniów.

Pierwszego dnia przyjmowania wniosków, do godziny 6 rano złożono ich online prawie 10 tysięcy - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Wnioski

Świadczenia z programu Dobry Start mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu 500 plus. Nie przysługują jednak "z urzędu".

Od poniedziałku wniosek można złożyć przez portal Emp@tia lub stronę internetową banku. Od 1 sierpnia będzie można skorzystać z metody tradycyjnej. Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500 plus, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie odpowiemy na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo jeśli złożymy go po terminie. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. Jeśli nie zrobi się tego do dnia - pieniądze przepadną.

Opieka naprzemienna

Wniosek o przyznanie świadczenia Dobry Start składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 złotych.

Wypłata świadczeń

Jeśli kompletny wniosek wpłynie w lipcu lub w sierpniu, wówczas świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do końca września, a nawet przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie świadczenie będzie wypłacane do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Dla kogo

Świadczeniem Dobry Start jest objęty każdy uczeń, który nie ukończył 20 lat bądź 24 lat, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co ważne, program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym (np. kończąc 20 lat w maju można złożyć wniosek i otrzymać pieniądze z programu Dobry Start we wrześniu). Świadczenie nie przysługuje natomiast na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tak zwanej zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Koszt programu

W pierwszym roku działania programu wypłacono łącznie ponad 4,3 miliona świadczeń Dobry Start. W ubiegłym roku program kosztował 1,305 miliarda złotych. Zgodnie z szacunkami, w 2019 roku program będzie kosztował 1,442 miliarda złotych.

Należy pamiętać, że oprócz 300 złotych na wyprawkę wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych otrzymują podręczniki i ćwiczenia. Kupuje je szkoła ze środków przekazanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Autor: mb//mmh / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock