Ponad trzy tysiące pracowników chce odejść z PKP Cargo. To znacznie więcej niż przewidywano

Z kraju

PKP CargoObecnie Grupa PKP Cargo zatrudnia 26 tys. osób

3300 pracowników PKP Cargo zapisało się do programu dobrowolnych odejść - poinformowała spółka w komunikacie. 15 stycznia br. minął termin zapisów do programu. Pierwotnie PKP Cargo szacowało, że może z niego skorzystać 1300 osób.

Jak informuje PKP Cargo obecnie wszystkie wnioski będą analizowane pod kątem wpływu odejścia poszczególnych pracowników zgłaszających się do programu na prawidłowe funkcjonowanie spółki. Ostateczna liczba osób, która skorzysta z programu będzie znana 26 stycznia.

Ekspansja rynkowa

"Warunkiem skorzystania przez pracownika z programu dobrowolnych odejść jest, bowiem uzyskanie zgody pracodawcy, a to uwarunkowane jest zagwarantowaniem dalszej płynnej realizacji zadań w danym obszarze" - zaznaczono w komunikacie. - Dobrą sytuację finansową spółki postanowiliśmy wykorzystać przeprowadzając programu dobrowolnych odejść. Między innymi w ten sposób przygotowujemy PKP Cargo do dalszej ekspansji rynkowej z korzyścią dla akcjonariuszy, pracowników i naszych klientów - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu PKP Cargo Adam Purwin.

W związku dużym zainteresowaniem programem dobrowolnych odejść ze strony pracowników Grupy PKP Cargo zwiększona została pula środków przeznaczonych na ten cel z ok. 90 mln do 301 mln zł.

Na czym to polega?

Program dobrowolnych odejść to oferta rozwiązania umowy o pracę na niestandardowych warunkach. Pracownicy samodzielnie podejmują decyzję o przystąpieniu do programu i po uzyskaniu zgody pracodawcy odchodzą z pracy, otrzymując dodatkową gratyfikację. Umowy tych pracowników są rozwiązywane „z przyczyn niedotyczących pracownika”, co - zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - uprawnia do uzyskania zabezpieczenia socjalnego w postaci między innymi zasiłku dla bezrobotnych, a po spełnieniu odpowiednich kryteriów wieku i stażu pracy – także do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne.

Oprócz uzależnionej od stażu pracy ustawowej odprawy przysługującej pracownikom, uczestnicy programu otrzymają dodatkową rekompensatę, której wysokość jest uzależniona od tego, czy i jaką gwarancją zatrudnienia objęty jest dany pracownik.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieobjęci żadną gwarancją zatrudnienia, oprócz ustawowej odprawy otrzymają dodatkowo połowę miesięcznego wynagrodzenia. Z kolei pracownicy bez gwarancji zatrudnienia, ale posiadający umowę o pracę na czas nieokreślony, oprócz ustawowej odprawy otrzymają dodatkowo 5-krotność miesięcznego wynagrodzenia.

Rekompensata

Ci pracownicy, którym na podstawie paktu gwarancji pracowniczych (pakt gwarancji pracowniczych został zawarty z pracownikami przed debiutem giełdowym spółki - red.) przysługuje 4-letnia gwarancja zatrudnienia, otrzymają oprócz ustawowej odprawy w ramach programu rekompensatę w wysokości 11 miesięcznych pensji.

Pracownicy objęci 10-letnią gwarancją zatrudnienia otrzymają dodatkową rekompensatę o równowartości 33 miesięcznych pensji, czyli łącznie z ustawową odprawą, otrzymają do 36-krotności wynagrodzenia. Ponadto, jak poinformowała PKP Cargo w przypadku niektórych pracowników posiadających uprawnienia do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, kwoty odpraw będą ustalone indywidualnie z uwzględnieniem ich sytuacji oraz przy zachowaniu maksymalnych limitów wskazanych powyżej.

Program dobrowolnych odejść wprowadzony był również w spółce zależnej PKP Cargo - PKP Cargo Tabor (zajmuje się ona naprawą taboru spółki - red.) zatrudniającej obecnie blisko 3 tysiące osób. Obecnie Grupa PKP Cargo zatrudnia 26 tys. osób.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PKP Cargo