Dobre wieści z gospodarki. Lepsza koniunktura w przemyśle, budownictwie i usługach

Z kraju

opel.comW styczniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury

Przedsiębiorcy zajmujący się finansami i ubezpieczeniami oceniają koniunkturę najlepiej, ale generalnie w większości badanych grup oceny koniunktury się poprawiły - wynika z badania GUS dot. ocen koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2016 r.

GUS poinformował w piątek, że w styczniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury.

Jest lepiej

Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe - zaznacza GUS - od stycznia zeszłego roku (z wyjątkiem grudnia ubiegłego roku) oceniają koniunkturę optymistycznie. "W styczniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 0,8 (minus 1,1 w grudniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,2 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 12,4 proc. (przed miesiącem odpowiednio 12,5 proc. i 13,6 proc)" - czytamy w informacji urzędu. Z kolei podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od września do grudnia 2015 r. formułowały coraz bardziej pesymistyczne opinie na temat koniunktury - stwierdza GUS. Oceny ze stycznia br. są nieco mniej negatywne od zgłaszanych przed miesiącem - dodaje.

Poprawa w budownictwie

W tej dziedzinie "w styczniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 12,7 (przed miesiącem minus 16,1)". "Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,3 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 23,1 proc. (przed miesiącem odpowiednio 8,9 proc. i 25,0 proc.)" - głosi komunikat. W przypadku handlu hurtowego od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury są pozytywne, w styczniu 2016 r. nieco bardziej korzystne niż w grudniu ubiegłego roku i zbliżone do zgłaszanych w analogicznym miesiącu przed rokiem - informuje GUS. "Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w styczniu na poziomie plus 4,9 (plus 2,7 w grudniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,7 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,9 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15,4 proc. i 12,7 proc.)" - czytamy w komunikacie. Także oceny z zakresu handlu detalicznego w styczniu są nieznacznie lepsze niż przed miesiącem oraz od zgłaszanych w styczniu ostatnich siedmiu lat - dodaje urząd. "Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w styczniu na poziomie minus 0,4 (minus 0,8 w grudniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,9 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 15,2 proc. (przed miesiącem odpowiednio 14,3 proc. i 15,1 proc.)" - głosi komunikat.

Pozytywna ocena

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa, według GUS, od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w styczniu br. – nieco gorzej niż w grudniu ub. r., choć lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. "W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 0,4 (przed miesiącem plus 1,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,7 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 14,3 proc. (w grudniu odpowiednio 13,4 proc. i 12,2 proc)" - stwierdza komunikat. Opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są natomiast mniej niekorzystne niż przed miesiącem i w styczniu ostatnich siedmiu lat. "W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 1,6 (przed miesiącem minus 3,7). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,3 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 15,9 proc. (w grudniu odpowiednio 12,4 proc. i 16,1 proc.)" - czytamy.

Optymistyczne opinie

Od początku 2012 roku nieznacznie poprawiają się pozytywne oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek z sekcji informacja i komunikacja - dodaje GUS. "W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 17,6 (przed miesiącem plus 15,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,2 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5,7 proc. (w grudniu odpowiednio 21,3 proc. i 5,5 proc.)" - głosi komunikat. Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności, lepsze niż w grudniu i zbliżone do sygnalizowanych w listopadzie 2015 r., podkreśla GUS, formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia. "W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 23,5 (przed miesiącem plus 17,3). Poprawę koniunktury odnotowuje 28,7 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5,3 proc. (w grudniu odpowiednio 25,0 proc. i 7,7 proc.)" - czytamy w komunikacie urzędu.

Koniunktura konsumencka

Jak podaje GUS poprawiły się też wartości składowych dotyczących przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i finansowej gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio o 5,2 i 3,2 p. proc.).

Wyższe wartości odnotowano też dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 1,9 i 1,2 p. proc.). Nieznacznie pogorszyły się jedynie oceny dotyczące obecnego dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,3 p. proc.). W porównaniu do stycznia 2015 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 4,7 p. proc. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 2,8 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -10,9.

Wzrost ocen

Wszystkie składowe wskaźnika osiągnęły wartości wyższe niż w poprzednim miesiącu. Największy wzrost odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 5,2 p. proc.), jak również dla przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i zmiany poziomu bezrobocia (wzrost odpowiednio o 3,2 i 2,1 p. proc.). W porównaniu do stycznia 2015 r. obecna wartość WWUK jest wyższa o 5,6 p. proc. Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej (BWUK i WWUK) mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

Autor: msz/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: opel.com