Przedsiębiorcy w lepszych nastrojach. Nawet budowlańcy bardziej optymistyczni

Z kraju

sxc.huW sierpniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych branż zgłaszają lepsze oceny koniunktury niż w lipcu br.

W sierpniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych branż zgłaszają lepsze oceny koniunktury niż w lipcu br. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Lepsze wyniki w pierwszym półroczu 2015 roku zanotowały również przedsiębiorstwa niefinansowe. Firmy z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają w sierpniu koniunkturę pozytywnie, nieco lepiej niż przed miesiącem i przed rokiem.

Przetwórstwo przemysłowe

- W sierpniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 7 (plus 6 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11 proc. (przed miesiącem odpowiednio 17 proc. i 11 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie - napisano w komunikacie Urzędu. - W sierpniu bieżący portfel zamówień oceniany jest korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Optymistyczne oceny krajowego oraz nieznacznie pesymistyczne – zagranicznego portfela zamówień są zbliżone do zgłaszanych w lipcu. Od maja br. odnotowuje się niewielkie spowolnienie wzrostu bieżącej produkcji. Aktualna sytuacja finansowa jest oceniana nieznacznie negatywnie, podobnie jak w czerwcu i lipcu bieżącego roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowywany jest nieco szybszy wzrost należności, natomiast opóźnienia płatności za sprzedane produkty w niewielkim stopniu zmniejszają się. Prognozy dotyczące portfela zamówień oraz produkcji są bardziej korzystne od formułowanych w czerwcu i lipcu br., a sytuacji finansowej utrzymują się w tym okresie na zbliżonym poziomie. Nadal zgłaszane są nadmierne zapasy wyrobów gotowych. Od czerwca przedsiębiorcy przewidują niewielkie redukcje zatrudnienia. W najbliższych miesiącach ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostawać na dotychczasowym poziomie - dodano. W sierpniu przedsiębiorstwa średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) oceniają koniunkturę bardziej korzystnie niż lipcu. Oceny koniunktury formułowane przed podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) są pozytywne, po nieznacznie negatywnych opiniach sprzed miesiąca. W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 20 w sierpniu, plus 15 w lipcu – oceny te są bardziej korzystne niż w sierpniu ostatnich sześciu lat), wyrobów farmaceutycznych (plus 19 w sierpniu, plus 21 w lipcu – oceny te są bardziej korzystne niż w sierpniu ostatnich dwóch lat), mebli (plus 18 w sierpniu, plus 10 w lipcu – oceny te są bardziej korzystne niż w sierpniu ostatnich siedmiu lat), papieru i wyrobów z papieru (plus 16 w sierpniu, plus 12 w lipcu), metalowych wyrobów gotowych (plus 16 w sierpniu, plus 11 w lipcu), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 15 w sierpniu, plus 16 w lipcu – od kwietnia br. oceny koniunktury utrzymują się na zbliżonym poziomie), pozostałego sprzętu transportowego (plus 15 w sierpniu, plus 10 w lipcu). Negatywnie koniunktury oceniają jedynie producenci odzieży (minus 15 w sierpniu, minus 18 w lipcu).

Budownictwo

Firmy prowadzące działalność związaną z budownictwem od stycznia br. formułują coraz mniej pesymistyczne opinie na temat koniunktury (w sierpniu są one zbliżone do sygnalizowanych w lipcu br.). W sierpniu - jak podaje GUS - ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 1 (podobnie jak w lipcu). Poprawę sygnalizuje 15 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 16 proc. (przed miesiącem było to odpowiednio 16 proc. i 17 proc). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Utrzymują się nieznacznie niekorzystne diagnozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej. Aktualna sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak przed miesiącem. Firmy nadal sygnalizują wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Mniej korzystne niż w lipcu są prognozy portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa nie zmieni się. Niewielkie redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do planowanych w lipcu. Przedsiębiorcy zapowiadają, podobny do oczekiwanego w ubiegłym miesiącu, spadek cen robót budowlano-montażowych.

Handel hurtowy

Oceny koniunktury z podmiotów zajmujących się handlem hurtowym są nieco bardziej korzystne niż przed miesiącem, choć od kwietnia br. do lipca br. były one coraz mniej optymistyczne. Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 11 (plus 10 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 20 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 9 proc.).

Od marca br. oceny sprzedaży są korzystne, choć w sierpniu mniej optymistyczne niż w lipcu. W ostatnich miesiącach przewidywania w tym zakresie były coraz mniej optymistyczne, ale w sierpniu nieco się poprawiają. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są pozytywne, lepsze od zgłaszanych miesiąc wcześniej. Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów, skala wzrostu zamówień towarów u dostawców może się również nie zmienić. W tym sektorze zatrudnienie może rosnąć w stopniu zbliżonym do zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują niewielkie spowolnienie dynamiki cen towarów.

Handel detaliczny

Od marca 2015 r. utrzymują się korzystne opinie dotyczące koniunktury handlu detalicznego. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od siedmiu miesięcy oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w sierpniu bardziej korzystnie niż w lipcu. Ogólny klimat koniunktury w tym sektorze kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 4 (plus 3 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16 proc. i 13 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Diagnozy i prognozy sprzedaży są nieco bardziej korzystne od zgłaszanych w lipcu. Od 2013 r. stopniowo zmniejsza się pesymizm ocen sytuacji finansowej, negatywnych od połowy 2008 r. Od marca br. – za wyjątkiem lipca, kiedy to dyrektorzy przewidywali niewielkie pogorszenie sytuacji finansowej – prognozy są nieznacznie optymistyczne. Poziom nadmiernych zapasów towarów nie zmienia się. Mimo to, ze względu na poprawę korzystnych prognoz sprzedaży, skala zamówień towarów u dostawców może się zwiększyć. Zatrudnienie może wzrosnąć w niewielkim stopniu, podobnie jak planowano w lipcu.

Lepsze wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

Jak poinformował ponadto w piątek GUS prezentując dane na temat wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, "w pierwszym półroczu 2015 r. badane przedsiębiorstwa uzyskały korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki finansowe, a podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były lepsze od uzyskanych przed rokiem". Przychody z całokształtu działalności tych przedsiębiorstw były wyższe o 3,6 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 2,8 proc., co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów (z 95,3 proc. przed rokiem do 94,7 proc.) - informuje GUS w piątkowym komunikacie. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 3,6 proc. i o 3,3 proc.) - dodał w piątek urząd. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 57,6 mld zł i był wyższy o 10,8 proc. niż rok wcześniej - dodaje GUS. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 4,3 mld zł i był niższy o 0,8 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (2,6 mld zł wobec minus 2,6 mld zł przed rokiem), co było następstwem wzrostu przychodów na operacjach finansowych w skali roku (o 12,8 proc.) oraz spadku kosztów tych operacji (o 15,5 proc.) - zaznaczył urząd. Wynik finansowy brutto przedsiębiorstw - dodał GUS - wyniósł 64,4 mld zł wobec 54,5 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 9,9 mld zł wobec 8,4 mld zł rok wcześniej. Wynik finansowy netto wyniósł 54,5 mld zł i był wyższy o 18,1 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 67,1 mld zł i był wyższy o 10,0 proc. od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 12,7 mld zł i zmniejszyła się o 15,0 proc. - zaznaczył urząd. Zysk netto wykazało 75,0 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 73,9 proc. przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 83,6 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,2 proc. przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 79,2 proc. jednostek (przed rokiem 79,7 proc.), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 89,7 proc. (wobec odpowiednio 80,8 proc. przed rokiem) - informuje też GUS.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu