Dobre informacje z polskiej gospodarki. Rośnie większość wskaźników

Z kraju

sxc.huW sierpniu poprawiła się większość wskaźników polskiej gospodarki, w tym dotyczących produkcji przemysłu, czy budowlano-montażowej i usług w transporcie

W sierpniu poprawiła się większość wskaźników polskiej gospodarki, w tym dotyczących produkcji przemysłu, czy budowlano-montażowej i usług w transporcie - podał Główny Urząd Statystyczny w informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2015 r.

- W sierpniu br. w większości podstawowych obszarów gospodarki notowano poprawę dynamiki w porównaniu z obserwowaną w lipcu i w II kwartale. Umocnił się wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, częściowo pod wpływem czynników o charakterze sezonowym. Produkcja budowlano-montażowa była wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano jej spadek). Poprawiło się tempo wzrostu sprzedaży usług w transporcie - napisano.

Co z wynagrodzeniem?

GUS wskazał, że nieco wolniej niż w poprzednich miesiącach rosła natomiast sprzedaż detaliczna. Obserwowaliśmy też najwolniejszy od początku roku spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych - wyniósł on 0,6 proc. w skali rocznej.

- Wpłynęło na to m.in. ograniczenie tempa spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz odzieży i obuwia. W większym stopniu niż przed miesiącem obniżyły się ceny towarów i usług związanych z transportem. Głębszy niż w poprzednich miesiącach był spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu i nieznacznie – produkcji budowlano-montażowej - wyjaśnił GUS.

Zgodnie z komunikatem roczne tempo wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych i realnych brutto w sektorze przedsiębiorstw było w sierpniu zbliżone do obserwowanego w lipcu br. Nominalne i realne emerytury i renty brutto w systemie pracowniczym rosły szybciej niż przed miesiącem, a rolników indywidualnych - wolniej.

Spadek bezrobocia

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, podobnie jak w poprzednich okresach, było nieco wyższe niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 10 proc. w końcu sierpnia br. Według wyników badania popytu na pracę w I półroczu br. utworzono więcej niż przed rokiem nowych miejsc pracy. Równocześnie obserwowano zmniejszenie skali likwidacji miejsc pracy.

- Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu br. była wyższa niż przed rokiem o 5,3 proc. (po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym – o 3,6 proc.) - zauważył GUS. Wzrosła produkcja we wszystkich sekcjach, w największym stopniu – w przetwórstwie przemysłowym. - Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu br. była o 4,8 proc. wyższa niż przed rokiem, w tym najbardziej wzrosła w podmiotach zajmujących się głównie budową budynków - dodano. Po wyeliminowaniu sezonowości wzrost produkcji budowlano-montażowej wyniósł 3 proc.

GUS wskazał także, że sprzedaż detaliczna w sierpniu była o 2 proc. wyższa niż przed rokiem. (wobec wzrostu o 3,5 proc. przed miesiącem oraz o 2,8 proc. przed rokiem). W okresie styczeń–sierpień br. wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 3,5 proc. Natomiast sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem wzrosła w skali roku o 2,7 proc. (przed miesiącem zwiększyła się o 2,3 proc., a przed rokiem o 5,3 proc.).

Wzrost liczby mieszkań

Jednocześnie w sierpniu br., po lipcowym spadku, wzrosła w skali roku liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Więcej niż przed rokiem było mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dla których dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

- W sierpniu br. na rynku rolnym ceny skupu większości podstawowych produktów rolnych (z wyjątkiem cen pszenicy i ziemniaków) kształtowały się poniżej poziomu sprzed roku. Wstępne wyniki czerwcowego badania wskazują na spadek w skali roku pogłowia trzody chlewnej oraz wzrost – bydła. Utrzymująca się susza niekorzystnie wpłynęła na sytuację produkcyjną w rolnictwie - poinformował GUS.

W komunikacie podano, że w sierpniu br. średnia temperatura powietrza w Polsce wyniosła 21,5 st. C i była o 4,3 st. C wyższa od średniej z lat 1971–2000. Średnia suma opadów wyniosła ok. 18 mm i była znacznie niższa od średniej wieloletniej – o ok. 74 proc.

- Według przedwynikowego szacunku tegoroczne zbiory głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych będą niższe w porównaniu z ubiegłorocznymi. Szacuje się, że znacznie mniejsze będą zbiory buraków, ziemniaków oraz rzepaku i rzepiku; niższa będzie również produkcja warzyw gruntowych, podstawowych zbóż oraz owoców z krzewów i drzew - napisano.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu