Dłuższy żywot decyzji środowiskowych. Także w przypadku linii kolejowych

Z kraju

Dłuższy żywot decyzji środowiskowych

Wydłużenie terminu ważności decyzji środowiskowych także przy budowie linii kolejowych - zakłada jedna z senackich poprawek do noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, które w piątek zaakceptował Sejm.

Podczas piątkowego głosowania posłowie przyjęli wszystkie cztery poprawki zgłoszone przez senatorów. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Nowela ustawy przedłuża żywot tzw. decyzji środowiskowych, które umożliwiają budowę dróg. W myśl przepisów nowelizacji terminy ważności decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydłużą się z czterech do sześciu lat, a w przypadku inwestycji etapowych, z obecnych sześciu do dziesięciu lat.

Nie będzie blokowania inwestycji

Jedna z zaproponowanych przez Senat poprawek, przyjętych w piątek przez posłów, stanowi, że ważność decyzji środowiskowych zostanie przedłużona także w przypadku budowy linii kolejowych, a nie tylko przy inwestycjach drogowych. Zmiany mają gwarantować wykorzystanie już przygotowanej dokumentacji, tak by nie hamować realizowanych inwestycji, w których uczestniczą środki unijne z perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Propozycja zmian została przygotowana przez posłów PO. W ich opracowaniu uczestniczyło Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W perspektywie finansowej 2014-2020 na budowę nowoczesnych dróg rząd planuje przeznaczyć 93 mld zł. Pieniądze te będą pochodziły ze środków krajowych i unijnych. Na utrzymanie i zarządzanie drogami w latach 2014-2023 MIR określiło wydatki z budżetu państwa na poziomie ok. 48,7 mld zł. Z tych pieniędzy mają być finansowane prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie i przebudowa dróg, a także przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nadal są też prowadzone prace w ramach programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Limit wydatków na ich realizację wynosi 14,5 mld zł.

Autor: tol / Źródło: PAP