Niektóre mandaty będzie można zapłacić później

Z kraju

Motocyklistom grożą mandaty za jazdę na długichTVN Turbo
wideo 2/3

Osoby ukarane mandatem na przykład za nieodpowiednie parkowanie będą miały więcej czasu na jego zapłacenie. Powstanie też elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń, który umożliwi skuteczne karanie złodziei.

Uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja Kodeksu wykroczeń wydłuża z 7 do 14 dni termin uiszczenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, ale wyłącznie wystawionego zaocznie, na przykład za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem, nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika przy domu.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości zawarte w ustawie rozwiązania wpłyną korzystnie na sprawność pracy sądów, do których trafiać może o 150 tys. mniej drobnych spraw niż obecnie.

"Dwutygodniowy okres ułatwi terminowe wywiązanie się z obowiązku, co chronić będzie osoby ukarane grzywną przed konsekwencjami postępowania sądowego" - wyjaśnił w piątkowym komunikacie resort.

Wykroczenie czy przestępstwo?

Ustawa zmienia też zasadę, wedle której określa się, czy popełniona m.in. kradzież jest wykroczeniem czy już przestępstwem. ''To istotna różnica, bo za wykroczenie wymierzana jest najczęściej grzywna, a za kradzież będącą przestępstwem grozi nawet 5 lat więzienia.''– zwraca uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości.

Według obecnych przepisów granicę tę wyznacza wartość szkody wynosząca jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 525 zł.

Teraz ma być to 500 zł, ale określony na tym poziomie próg będzie niezmienny, a nie uzależniony od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czy innych zmiennych czynników.

Elektroniczny rejestr sprawców

Na etapie prac w podkomisji do przepisów dodano także modyfikację Kodeksu karnego, zgodnie z którą "odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo".

To dlatego ustawa przewiduje utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie tych wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Rejestr służył będzie policji, prokuraturze i sądom do tego, by złodzieje, popełniający ''drobne'' kradzieże w różnych miastach, nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz zsumowane przestępstwo.

Surowa kara za niebezpieczne psy

Przewidziano także zaostrzenie kar za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Obecnie jeden ze zmienianych przepisów stanowi, że "kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany".

Jeśli właściciel np. trzyma groźnego psa na nieogrodzonej posesji lub puszcza go wolno podczas spacerów może zostać ukarany grzywną do 5000 zł, a nawet ograniczeniem wolności.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw trafi teraz do Senatu.

Autor: mp//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock