Najbardziej i najmniej zadłużone państwa Unii Europejskiej. Nowe dane

[object Object]
Marian Noga o polskiej gospodarceTVN24 BiS
wideo 2/4

Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące długu publicznego w krajach Unii Europejskiej. Z zestawienia wynika, że najbardziej zadłużonym krajem Wspólnoty jest Grecja, a najmniej - Estonia.

Na koniec trzeciego kwartału 2019 stosunek długu publicznego do PKB - to najczęściej wykorzystywany miernik, pokazujący stan zadłużenia - w strefie euro wyniósł 86,1 proc. Dla porównania, na koniec drugiego kwartału tego roku było to 86,4 proc.

W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten spadł z 80,4 proc. do 80,1 proc.

Najwyższe i najniższe zadłużenie

Najwyższy stosunek długu publicznego do PKB na koniec trzeciego kwartału 2019 roku odnotowano w Grecji (178,2 proc.), we Włoszech (137,3 proc.), Portugalii (120,5 proc.), Belgii (102,3 proc.) i Francji (100,5 proc.).

Najniższa relacja długu do PKB występowała w Estonii (9,2 proc.), Luksemburgu (20,2 proc.) i Bułgarii (20,6 proc.).

W porównaniu do drugiego kwartału 2019 roku cztery państwa członkowskie odnotowały wzrost zadłużenia w stosunku do PKB, a dwadzieścia trzy - spadek. Wskaźnik ten utrzymał się natomiast na stałym poziomie w Niemczech.

Ze wzrostem mieliśmy do czynienia w Rumunii (o 1,4 punktu procentowego), Francji (0,9 pp.), Słowenii (0,4 pp.) i Bułgarii (0,2 pp.).

Największe spadki odnotowano natomiast na Cyprze (o 9,2 pp.), Malcie (2,3 pp.), Holandii (1,7 pp.), Finlandii (1,5 pp.), Grecji (1,44 pp.), Irlandii (1,33 pp.), Chorwacji i Czechach (w zarówno jednym, jak i drugim państwie po 1,2 pp.).

W Polsce stosunek długu publicznego do PKB wyniósł 47,4 proc. To spadek o 0,6 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego kwartału.

Autor: mp / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości