Ulgi za 150 procent płacy minimalnej. Miasto stawia firmom warunek

Z kraju

Wzrost płacy minimalnej. "Ludzie nie znajdą pracy"tvn24bis
wideo 2/4

Przedsiębiorcy inwestujący na terenach specjalnych stref ekonomicznych w Częstochowie nadal będą mogli ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości, jednak nowym warunkiem. Otrzymanie ulgi uzależniono od przyznania pracownikom płacy równej co najmniej 150 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Pierwotna uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych została podjęta przez radnych w marcu 2015 roku. Jak podał we wtorek Urząd Miasta w Częstochowie, w ostatnim czasie radni przedłużyli ważność uchwały do końca 2018 roku, wprowadzając jednocześnie nowy warunek uzyskania ulgi, związany z wysokością wynagrodzenia nowych pracowników.

Wzrost wynagrodzeń

Korzystający ze zwolnień podatkowych pracodawcy, inwestujący na terenach strefowych w Częstochowie, będą teraz musieli zagwarantować nowo zatrudnianym pracownikom wynagrodzenie nie niższe niż 150 proc. płacy minimalnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o pracę. Wskazano, że takie rozwiązanie zgodne jest z założeniami miejskiego projektu "Teraz Lepsza Praca".

Wcześniej pojawiły się zapisy obligujące korzystających z ulg pracodawców do podnoszenia standardów zatrudniania i oferowania lepszych miejsc pracy. Zastosowano je w przypadku zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu tak zwanej pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. Uchwała radnych w tej sprawie została podjęta w końcu kwietnia 2017 r. i weszła w życie trzy miesiące później.

Przedłużenie okresu obowiązywania ulg do końca przyszłego roku ma - jak tłumaczą samorządowcy - sprzyjać dalszej konkurencyjności częstochowskich terenów objętych strefami, utrzymać przyjazny dla inwestycji klimat, a przez to zachęcić przedsiębiorców do lokowania i rozwijania inwestycji w Częstochowie.

Nowe miejsca pracy

Wartość inwestycji na terenach włączonych w Częstochowie do specjalnych stref ekonomicznych przekroczyła 1,7 mld zł. Od czerwca 2014 r., kiedy do SSE włączono kolejne tereny, wydano kilkanaście pozwoleń na nowe inwestycje, dające ponad 750 miejsc pracy.

Niedawno informację o uruchomieniu drugiego zakładu w Częstochowie ogłosiła amerykańska firma Guardian Glass, wyspecjalizowana m.in. w produkcji szkła dla budownictwa. Fabryka ma powstać obok istniejącej huty szkła Guardiana i zatrudnić ponad 150 osób. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane w ciągu dwóch lat, do trzeciego kwartału 2019 r.

W Częstochowie znajdują się tereny włączone do dwóch specjalnych stref ekonomicznych: Katowickiej (gdzie działa m.in. Guardian) oraz Mieleckiej.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Waldemar Jan/Flickr CC BY-SA 2.0