Minister o rynku pracy. "Okres spektakularnego spadku bezrobocia powoli się kończy"

Z kraju

Ekspert o rynku pracy przyszłości: robotyzacja to nie bezrobocie tvn24bis
wideo 2/2

Sytuacja na rynku pracy jest wyjątkowa, ale okres spektakularnego spadku bezrobocia powoli się kończy - oceniła minister finansów Teresa Czerwińska. Szefowa resortu finansów zauważa, że "tempo spadku stopy bezrobocia wyraźnie wyhamowuje".

"Wyrównana sezonowo już szósty miesiąc z rzędu utrzymuje się na historycznie niskim poziomie, nieco przekraczającym 6 proc. Z kolei spadek wyrównanej sezonowo liczby zarejestrowanych bezrobotnych (w ujęciu miesiąc do miesiąca), który obserwowany jest już od połowy 2013 roku od wiosny bieżącego jest już łagodniejszy (średnio 0,8 proc. wobec 1,6 proc. we wcześniejszych dwóch latach). Stopa bezrobocia (BAEL) już w ubiegłym roku obniżyła się poniżej naturalnej stopy bezrobocia. Dane te potwierdzają, że okres spektakularnego spadku bezrobocia powoli się kończy" - zaznaczyła minister.

Stopa bezrobocia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w zeszłym tygodniu, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9 proc. i w porównaniu z czerwcem utrzymała się na tym samym poziomie. W porównaniu z ubiegłym rokiem bezrobocie spadło o 1,1 punktu proc.

Jak wynika z szacunków ministerstwa, stopa bezrobocia się nie zmieniła, ale liczba bezrobotnych w lipcu spadła o 6,4 tys. osób w porównaniu ze stanem w czerwcu i wyniosła 961,5 tys. osób. Resort pracy podkreślił, że począwszy od 1991 roku wskaźnik bezrobocia w lipcu nigdy nie był tak niski.

Według danych resortu pracy liczba bezrobotnych w lipcu była o 178,5 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 15,7 proc.). Z kolei liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 129 tys.

Sytuacja w regionach

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się w 12 województwach, przy czym najbardziej w zachodniopomorskim - o 1,8 proc. (0,8 tys. osób), śląskim - o 1,7 proc. (1,4 tys. osób), kujawsko-pomorskim - o 1,3 proc. (o 1,0 tys. osób), mazowieckim - o 1,3 proc. (o 1,8 tys. osób).

Stopa bezrobocia spadła w pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, przy czym najbardziej (o 0,2 punktu proc.) w kujawsko-pomorskim, a w pozostałych czterech o 0,1 pkt. proc. Oznacza to, że we wszystkich województwach stopa bezrobocia jest na jednocyfrowym poziomie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że najniższe bezrobocie - na poziomie 3,3 proc. - odnotowano w woj. wielkopolskim, a najwyższe - 9,9 proc. - w warmińsko-mazurskim.

W 10 województwach bezrobocie w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniło się. Jedynie w województwie świętokrzyskim stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt. proc.

Autor: sta / Źródło: PAP